Nyt bestyrelsesmedlem

Tidligere sognepræst Carl Peder Behrens, Gårslev, er valgt ind i Tværkulturelt Centers bestyrelse. Han afløser rejsesekretær Jens Mortensen, Fredericia, der går på efterløn og derfor ikke har ønsket genvalg. Carl Peder Behrens er medlem af Indre Missions hovedbestyrelse og var i mange år sognepræst ved Skt. Nikolai Kirke i Nakskov.
Samtidig oplyser Tværkulturelt Center, at 13 nye kirker og menigheder har meldt sig ind i foreningen. Dermed tæller centret 115 medlemmer.
– ole