Farvel og tak til Familie- brevkassen

Efter flere års trofast indsats overlader familieterapeut Peder Poulsen og Co. brevkassen til psykolog Suh JacobsenPeder Poulsen
– overtog for efterhånden mange år siden brevkassen fra Margit Risum.
Peder er 50 år og gift med Anne-Grethe. En periode var hans to voksne piger også med til at svare på breve i Familiebrevkassen, som den så blev døbt.
Peder er oprindeligt cand. theol. fra Århus Universitet i 1986 og ordineret som præst i 1990. Men han efteruddannede sig som familieterapeut og supervisor på Kempler Instituttet 1997-2001 – og han driver fortsat rådgivningsklinikken „Farmen“ i Randers. Han underviser også rundt om i landet.
På det seneste har to kvindelige terapeuter også siddet i brevkassens svar-panel. Det var:

Ann-Mari Nolsøe41 år og gift med Bendt på 22. år. Tre børn på 9, 13 og 15 år. Uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske og stud.
psyk. og familieterapeut.

Dorthe Braüner Lind
33 år. Cand. mag. i spansk og psykologi, efteruddannelse som familierådgiver ved Kempler Insti. i Odder. Erfaring fra Teleios Diplomudd., KRIS, Familieafd. for Røde Kors i Galten, sjælesørger ved Århus Valgmenighed. Driver Lind Familierådgivning. Gift med Martin, har tre drenge.

Udfordringen siger en stor tak fra redaktionen og fra læserne for jeres mange gode svar og indlæg!