Fra sygdom til sundhed

Brev
Jeg blev kristen
for seks år siden

Kære Orla Lindskov
Jeg er en kvinde midt i 50’erne, som først sent i livet – for seks år siden blev en „rigtig“ kristen.
Det har betydet store psykologiske omvæltninger – jeg er stadig i „krig“ med gamle trosoverbevisninger og følelser – det er et stort indre rengøringsarbejde. Men som skrevet står: „intet er umuligt for Gud“, og dette ord gælder vel også for mig.
Kristus har trøstet og hjulpet og helbredt mig for en del. Men noget, der er rigtigt genstridigt, og som stadig popper op og generer meget, er en (arvelig) lidelse i kredsløbet i mit venstre ben.
Lægerne på RH tøver med operation pga. eventuelle komplikationer med nerver, sener etc.. Specielt er der risiko for at få drop-fod efter en evt. operation. Der er en af de store veneklapper, der har en dysfunktion, idet der er en svaghed her, som gør, at blodet ikke pumpes ordentlig tilbage til hjertet. – Kan jeg bede om din forbøn for det?
Jeg vil juble for Herren, hvis jeg kunne helbredes for denne lidelse.
Tak for dig og dit kald, som du er lydig imod.
P.S. Jeg vil gerne have tilsendt en salvedug, som jeg har læst om i læserbrevene. Men jeg ved ikke, hvordan den skal bruges?
Kærlig hilsen I.T.
København F.

Svar
Alt er muligt for Gud
Kære I.T.
Ordet om, at „alt er muligt for Gud“ gælder også for dig, og du skal vide, at også mange, der har været kristne i flere år end du, kæmper med gamle og forkerte tankemønstre. Det er mest tankemønstre af frygt, angst og bekymring, der popper op fra de underbevidste lag i personligheden. Men det kan også være falske opfattelser af, hvem Gud er, og hvad Gud står for.
Det er ikke altid så let for os mennesker at få vores tanker rettet ind efter Bibelen. For som Bibelen siger: – det gamle menneske har en tendens til at stritte imod. Men alligevel opfordrer Bibelen os til at tænke og tale som Guds Ord. Det er altså muligt for os mennesker at komme af med de gamle, forkerte tankemønstre. Men det kræver øvelse og træning, og som du nævner: – hjælp fra Gud.
Jeg vil gerne sige lidt nu om salvedugene og deres brug:
Man kan med god ret sige, at det med salveduge er ret specielt set med traditionelle, kirkelige øjne.
At sende hjælp med salveduge henter sit forbillede de steder i Bibelen, hvor troen knyttes til en konkret genstand. Et af de mest tydelige steder er vel nok Apostlenes Gerninger kap. 19, vers 11 og 12:
„Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus’ hænder. Ja, man bragte ligefrem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret, hen til de syge; og sygdommene forlod dem, og de onde ånder for ud.“
Men også Jesus brugte i visse tilfælde noget konkret til at aktivere troen hos dem, han hjalp. Det har vi et eksempel på i Johannes-evangeliet kapitel 9 i beretningen om helbredelsen af den blindfødte:
„Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lavede dynd med spyttet, smurte dyndet på den blindes øjne og sagde til ham: „Gå hen og vask dig i Siloadammen!“ – Siloa betyder Udsent. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se.“
Før jeg sender en salvedug til en syg, salver jeg den med olie i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Derefter beder jeg Jesus følge med salvedugen til den syge og hos den syge vise vejen til evigt liv og bringe lægedom.
Selve det stof, som salvedugen er lavet af, indeholder ingen kraft. Der er ikke noget magisk ved stoffet og salvedugen. Det er bønnen og troen, som knyttes til salvedugen, som udløser Guds helbredende kraft. Det handler ikke om at have tro og tillid til et stykke stof. Det handler om tro og tillid til Gud og Guds kraft. Salvedugen giver os blot en følelse af forventning. Salvedugen støtter også troen og hjælper med til at holde modet oppe. Men vi anerkender Gud og Guds kraft bag den.
Med hensyn til salvedugens brug: – der findes ikke nogen bestemt måde eller bestemte måder. Man kan gå med den på sig. Man kan lægge den under sin hovedpude eller under sit lagen. Hvilken måde netop du skal vælge? — Du skal gøre det, du har fred med og tro for.

Brev
– Noget rykkede inden i mig…
Kære Orla Lindskov
TAK for et dejligt møde på Valby Medborgerhus fredag den 26.08.05.
Jeg fik SÅ god forbøn – det rykker noget inden i mig, kan jeg mærke. Og din tale: – sætninger, passager har jeg samlet op – til opbyggelse – ja, jeg mener, du er en helbredelsens engel, der tjener i vor Herre Jesu Kristi navn.
NÅ, nok af ros, det jeg også ville spørge om, er: jeg har fået tilsendt en salvedug for ca. to måneder siden, og det har betydet meget – især lige de første dage efter modtagelsen – også bare at kigge på det røde kors med hjertet i midten og øverst i venstre hjørne den gule fugl med guld og glimmer.
Nu, kære Orla L.C., jeg synes selv, jeg har dette talent eller nådegave med indføling til mennesker, jeg kender, står nær, at jeg kan give dem kristne symboler til opbyggelse på denne måde.
Så vil jeg spørge dig: – Er alle salveduge forskellige, eller er det samme motiv, du bruger? Og hvad var nu din bøn og velsignelse, som følger med den enkelte salvedug?
Vil du allervenligst give denne viden fra dig?
De kærligste
søster-hilsner T.T.
2000 Frb.

Svar
Udholdende bøn for syge
Kære T.T.
Jeg er selvfølgelig ikke en engel, men et ganske almindeligt menneske akkurat ligesom du selv. Men du har ret i, at jeg tjener i vor Herre Jesu Kristi navn.
Der er flere, der har gjort den samme erfaring med salveduge, som du, – nemlig at de oplever den største virkning psykisk såvel som fysisk i de første dage efter modtagelsen. Hvis syge, som har modtaget salveduge oplever det, opfordrer jeg dem til at sende salvedugen tilbage til mig efter en tid. Så vil jeg bede over salvedugen igen. Det er en af måderne, hvorpå jeg praktiserer udholdende bøn for syge. Det er et tilbud, der også gælder dig.
Med hensyn til dine spørgsmål om selve salvedugene:
Ja, alle salvedugene er forskellige. Ikke to af dem er ens. Det er ikke mig, der laver dem. De bliver nu lavet af en engelsk kvinde fra Nord-sjælland. Hun er billedkunstner og har selv oplevet at blive helbredt af Jesus.
Den gule fugl, som er afbilledet på din salvedug, er en due, og duen er jo et billede på Helligånden eller Helligåndens symbol. Det kan du læse om i Bibelen i Mattæus-evangeliet kap. 3, vers 16: – „Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig.“
Du kan endvidere læse om duen i Johannes-evangeliet kap. 1, vers 32: – og Johannes vidnede: „Jeg så Ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig: Det er ham, du ser Ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden.
Angående min bøn og velsignelse i forbindelse med salvedugene inden jeg sender dem ud:
Jeg salver salvedugene med olie i Faderens, i Sønnens og i Helligåndens navn og i det store navn Jesus Kristus. Derefter lægger jeg mine hænder på salvedugen og beder Jesus om at følge med salvedugen hen til den, der trænger til hjælp. Dette kan du også læse om andetsteds i denne Brevkasse.