Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans hus?

N.F.S. Grundtvig:
Præst og salmedigter
1783-1872
Fødselsdag den 8. septemberMan tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. (Matt 5,16-17)…De hellige mænd troede selv den lære, de kaldtes til at forkynde. Er det og så med mængden af Ordets tjenere i vore dage? Ak nej, og derfor var det især at Herrens ord forsvandt af hans hus, derfor er det, at tro på Jesus daglig mere og mere udslukkes selv hos den enfoldige, at kristendommen snart ej længer vil finde noget hjem, selv i hine snævre Hytter, til hvilke den flygtede, da den udjoges af de Stores Paladser. Fordi Ordets tjenere, trods apostelen, mene, at de kunne lægge en anden og bedre Grundvold end den, at Jesus er Kristus, derfor er det ej længere ham, som forkyndes…

…Paulus spurgte fordum: hvem farer op til Himmelen at nedhente Kristus? Det mente tidens kloge at kunne gøre, anden Gang måtte han blive menneske, ej som i „tidens fylde“ for at frelse Slægten, men for at dømmes af mennesker. Hvad enhver mente selv at have kunnet opfinde, det erklæredes for sandhed, men deteneste som gjorde kristendommen nødvendig, den guddommelige stadfæstelse på menneskets uvisse håb, på nåde for den angergivne, trøst og styrkelse for den bedrøvede og lidende, det erklæredes for digt, eller var det vel andet, man mente, når man kaldte det lempning efter menneskets fatteevne i den umyndige alder! Således døde troen og med den forkyndelsen, man vedblev at kalde Jesus den største, som fødtes af kvinder, men ej stort anderledes end stridsmændene fordum kaldte ham jødekonge, thi selv de ringeste mente jo at kunne forbedre hans lære.
Behøver vi vel at undersøge, om dette er sørgeligt eller ej?