Svensk præst for højesteret

SVERIGE – Den svenske pinsepræst Åke Green afventer nu Højesterets dom over hans prædiken om bl.a. homoseksualitet.Tilbage i sommeren 2003 holdt Åke Green en prædiken, hvor han gør op med homoseksuel praksis. Med henvisning til centrale bibelcitater argumenterede han for, at homoseksuel praksis strider imod Bibelens lære. Men prædikenen indeholdt også nogle påstande, som ikke var decideret bibelsk funderede, bl.a. en påstand om, at AIDS er opstået på grund af homoseksualiteten.
Endelig er det faldet mange for brystet, at Åke Green siger, at seksuelle abnormiteter er en „dyb cancer-svulst på hele samfundskroppen“.
Det er med andre ord ytringsfriheden, som vejes op mod hetzbeskyttelsen – og stærke kræfter i det svenske samfund håber, at pinsepræsten nu straffes for sine udtalelser. Men også fra kristne kredse er der opbakning til Greens udtalelser.
– Åke, du har ret i din argumentation, og der er mange flere end mig, som skal blive befriede takket være, at du tog bladet fra munden, skriver eks-homoseksuelle Hasse Gardelach i „Världen Idag“.
Åke Green risikerer en måneds fængsel for sine udtalelser.
HBL