Kristne samles en uge om bøn

„Med livet i hænderne“ er temaet for årets bedeuge i januar, der sætter fokus på FN’s mål om at reducere den globale fattigdomDen 8.-15. januar forenes kristne over hele verden i bøn på tværs af nationaliteter, kulturforskelle og kirke-skel. Anledningen er Evangelisk Alliances verdensbedeuge, som afholdes hvert år den første hele uge i januar.Alene i Danmark ventes cirka 30.000 at deltage i de daglige bedemøder over hele landet. Mange steder har man tradition for at mødes på tværs af traditionelle kirkeskel i løbet af ugen for at være fælles i bønnen. Ofte på den måde, at bedemøderne afholdes på skift i de enkelte kirker og organisationers bygninger. Også opgaven som mødeleder går normalt på tværs af kirkesamfundene.
Mange steder benytter man desuden bedeugens placering i begyndelsen af året til at lægge det nye år over i Guds hænder.

Kamp mod fattigdom

Hvert år er der et særligt tema forbundet med bedeugen. I år er temaet udledt af FN’s mål for udvikling af verdens fattigste lande. Evangelisk Alliance er på verdensplan engageret i 121 lande og deltager aktivt i en kampagne for at få kristne i hele verden til at tage del i bekæmpelsen af fattigdom.
Med kampagnen håber man at kunne styrke kristnes solidaritet med de fattige og øve indflydelse på ledere i både rige og fattige lande, så de overholder deres løfter om at nå de mål, FN har formuleret. Hovedmålet er at halvere den globale fattigdom inden 2015.
Medlemslandene vælger på skift bedeugens tema, og denne gang er det Evangelisk Alliance i Schweiz, der står bag.

Cirka 30.000 danskere ventes at deltage i bedeugen fra den 8.-15. januar

Hvert år er der desuden et landsdækkende indsamlingsprojekt, og Evangelisk Alliance i Danmark opfordrer til, at der ved hvert bedemøde ugen igennem optages en kollekt. Pengene går i år til opbyggelse af Evangelisk Alliance i Østeuropa. Her er udfordringen at opbygge kirker og menigheder efter mange år med ateistisk og undertrykkende styre.
Igen i år er der udarbejdet en særlig bedefolder, der benyttes over hele landet. Her er der til hver dag i bedeugen en bibeltekst, en kort forklaring og en række bedeemner, som på den ene eller anden måde sætter fokus på temaet om at afhjælpe fattigdom og sociale problemer.

Inspiration til bøn

På Evangelisk Alliances danske hjemmeside www.evangeliskalliance.dk findes der en række forslag til, hvordan man kan skabe gode engagerende bedemøder.
Et af forslagene går blandt andet på, at man opfordrer deltagerne til at skrive deres egne bedeemner ind i den fortrykte bedefolder. Der er desuden gode erfaringer med at dele deltagerne op i mindre bønnegrupper i løbet af aftenen, at spise sammen inden mødet eller at holde bedemødet som en bønnevandring.
En bønnevandring går ud på, at man opretter forskellige stationer i kirkerummet, hvor man på den ene eller anden måde gør opmærksom på et bedeemne. Det kan være en plakat, en bibeltekst eller andre effekter, som leder tankerne hen på et bestemt bedeemne. Deltagerne går så rundt i lokalet til de forskellige stationer og kan bede ved de enkelte stationer.
Er vejret til det, kan bønnevandringen også flyttes udenfor. Her vil det være naturligt at gå rundt i små grupper til egnede steder i området og bede konkret for lokalsamfundet.