Haarder tilbyder nu postboks

Kirkeminister Bertel Haarder stiller nu officielt forslag om at oprette en neutral postboks som alternativ til den borgerlige civilregistrering, som ellers foregår på folkekirkens kirkekontorer. Postboksen skal tilgodese ikke-medlemmer af folkekirken, som føler det krænkende at skulle registreres gennem folkekirken.Medlemmer af Baptistkirken nægtede sidste år at lade deres børn registrere, fordi de finder det krænkende at skulle registreres via et andet trossamfund. Siden har flere forslag til en løsning været bragt på banen, blandt andet forslaget om en neutral postboks, så personer, der ikke ønsker kontakt med folkekirken, kan ordne den lovpligtige registrering ad den vej.
Den idé er nu blevet til et forslag til en ny bekendtgørelse, og det ser på forhånd ud til, at et flertal af politikerne på Christiansborg vil bakke ideen op.
Som ventet er en del af de berørte dog ikke tilfredse. Den nye postboks skal nemlig administreres af folkekirkens personale. Og det er ikke den personlige kontakt med folkekirkens personale, baptisterne og andre er utilfredse med. Det er det principielle i, at et bestemt trossamfund skal varetage en opgave, som ligeså godt kunne varetages af kommunerne, mener de. I sidste ende er det et spørgsmål om religionslighed.
Derfor er der næppe heller udsigt til tilfredshed, når der om et års tid bliver mulighed for at registrere fødsler og dødsfald via internettet.
– ole