32 feltpræster til Hjemmeværnet

Indtil nu har Hjemmeværnet måttet trække på de lokale sognepræster, hvis der har været behov for en præst. Men fremover kan værnet, der i øjeblikket tæller 22.814 frivillige soldater, se frem til at få 32 feltpræster tilknyttet.Ordningen er kommet i stand, efter at en række af hærens feltpræster er blevet overflødige i forbindelse med forsvarsforliget, der reducerer de tidligere 100 mobiliseringsenheder til kun 20, skriver Kristeligt Dagblad.
Præsterne skal gennemgå den nødvendige militære uddannelse i Hjemmeværnet og om nødvendigt træde til i f.eks. ulykkessituationer, hvor Hjemmeværnet er involveret.
Efter endt uddannelse skal de tilbage i hæren, hvor de kan udsendes som feltpræster til krigsområder, hvor danske soldater er involverede, f.eks. Irak og det tidligere Jugoslavien.
– ole