Kendte personer gæster baptisternes stævne

Den verdenskendte forfatter Philip Yancey
kommer til sommerstævneDen kendte forfatter Philip Yancey bliver hovedtaler på baptistkirkernes Missionsstævne 2006 i Mariager fra den 16.-22. juli.

Forfatteren til den meget læste bog „Den Jesus, jeg ikke kendte“, Philip Yancey, kommer til baptisternes sommerstævne

Philip Yancey er amerikaner og har skrevet de meget læste bøger „Den nåde, jeg ikke kendte“ og „Den Jesus, jeg ikke kendte“. Bøgerne er blandt de mest solgte kristne bøger i Danmark.
Det har taget baptisterne fire år at få Philip Yancey til Danmark, fortæller generalsekretær Jan Kornholt.
– Dengang lovede han at komme ved først givne lejlighed. Vi ser frem til hans besøg, fordi han henvender sig til mennesker på en forståelig og inspirerende måde. Han går ind i det enkelte menneskes trosliv og hverdagsliv som kristen.
Et andet højdepunkt på missionsstævnet bliver en såkaldt integrationsdag. Hovedtaler bliver iranske Massoud Fouroozandeh fra „Church Of Love“ i Odense. Han har været meget fremme i medierne, hvor han har fortalt sin historie om, hvordan han som ung muslim kom til Danmark, blev kristen og startede en kirke for nydanskere i Odense. Han har skrevet bogen „Den forbudte frelse“.
Integration er den største udfordring baptistkirkerne i Danmark står over for. 38 procent af alle gudstjenestedeltagerne i baptistkirkerne herhjemme har en anden etnisk baggrund end dansk. Der er seks internationale menigheder.
– Det er fantastisk inspirerende for os og en udfordring. Udlændingene har en helt anden missionsiver, end vi generelt ser herhjemme for eksempel. De henvender sig til alle og enhver og fortæller om Jesus. De er frimodige, og det kan vi lære meget af, fortæller Jan Kornholt.
Det tredje kendte navn på missionsstævnet i år bliver Christian Mejdahl, formand for Folketinget, som vil fortælle om Danmark set fra formandsstolen.
„Sammen på vejen“ er hovedtemaet på sommerens missionsstævne. Medlemmerne i baptistkirkerne har haft mulighed for at beskæftige sig med emnet dels i kirkerne og dels i cellegrupper siden efteråret, hvor der blev sendt studiemateriale ud fra landsledelsen.
Der er også arrangementer for børn og unge på stævnet.