Begivenhedsrigt Johannes Jørgensen-år

Den 29. maj 2006 er det 50 år, siden digteren og forfatteren Johannes Jørgensen døde, og det vil Johannes Jørgensen Selskabet i Danmark markere.Det sker til dels sammen med Svendborg og Assisi i Italien – begge steder var Johannes Jørgensen nemlig hædret som æresborger.
På selve dagen, mandag den 29. maj, vil man nedlægge en krans på digterens grav. Dette arrangement afvikles i fællesskab med Svendborg.
Samme dag afsløres en mindesten med digterens portræt i Svendborg. Mindestenen er udført på foranledning af selskabet og tegnet af selskabets formand Stig Holsting og tegneren J.K. Almquist, men finansieret med tilskud fra Svendborg.
På Svendborg Bibliotek vil der i et samarbejde mellem biblioteket og Johannes Jørgensen Selskabet blive arrangeret en udstilling om digteren og hans store forfatterskab. Det samme vil være tilfældet på Det Kongelige Bibliotek i København.

Bog med Per Stig Møller

I løbet af året vil selskabet udgive en bog med bidrag af forskellige forfattere for at belyse Johannes Jørgensens liv og forfatterskab. Bidragydere til denne bog er Per Stig Møller, Henrik Wivel, Martin Bergsøe, Stig Holsting, Elly Bruunshuus Petersen, Jørgen Nybo Rasmussen og Oluf Schønbeck.
Torsdag den 15. september holder selskabet et seminar i Møntergaarden i Odense med foredrag og kunstneriske indslag.
Samme aften holdes en koncert i Odense med Odense Symfoniorkester med musik af danske komponister til tekster af Johannes Jørgensen. Hovedpunktet på programmet bliver Carl Nielsens værk for blandet kor og orkester ”Søvnen”, som Jørgensen skrev teksten til efter bestilling af komponisten.
I Assisi vil der i årets løb blive holdt forskellige arrangementer, nogle af disse i et samarbejde med Johannes Jørgensen Selskabet, oplyser Stig Holsting, som er formand for Johannes Jørgensen Selskabet.
Henri