Nyt samarbejde mellem Menighedsfakultetet og Dansk Bibel Institut

Bestyrelserne i de to teologiske uddannelsesinstitutioner Menighedsfakultetet og Dansk Bibel Institut har indgået et samarbejde.

Teologiske studenter undervises på Menighedsfakultetet

Aftalen betyder, at DBI og MF bevarer deres selvstændighed, men at de kan vælge at overdrage en række sager til en ny fælles konsortieledelse mellem de to institutioner.
I forbindelse med forhandlinger om emner som Statens Uddannelsesstøtte og akademisk anerkendelse kan DBI og MF nu optræde samlet.
På den måde opnås en bedre forhandlingsposition, ligesom den nye konstruktion muliggør en øget koordinering af undervisning og forskning på de to institutioner.
– Tore