Nyt om navne i Indre Mission

Sygeplejerske Metha Sørensen, Vejle, er indtrådt som nyt medlem af Indre Missions Hovedbestyrelse. Metha er 46 år og arbejder som souschef på skadestuen ved Vejle sygehus.
Graver Finn Mikkelsen, Østervrå, er ansat som fritidsforkynder fra 1. april 2006.
Efterlønsmodtager Jon Bækgaard, Nørager, er ansat som fritidsforkynder fra 1. april 2006.
Indremissionær Hans Peter Asmussen, Helsingør, gik på pension den 1. februar 2006.
Indremissionær Andreas Møller, Haderslev, gik på pension den 1. april 2006.
– Tore