Det giver god mening at tro

Også moderne oplyste mennesker kan finde det meningsfuldt at fæste lid til en almægtig Gud – og hans søn Jesus Kristus.Hvordan kan „moderne“ mennesker tro på Gud? Hvordan kan nogen i vores oplyste tid få naturvidenskabelige landvindinger og al verdens ondskab til at stemme overens med en overbevisning om, at der findes en god Gud, der „står bag det hele“?

Henrik Winther, journalist, arbejder på Weekendavisen
Daniel Øhrstrøm, har udgivet samtalebogen Vejen til værdighed med Karen Margrethe Kirk og biografien Den forbudte frelse om Massoud Fouroozandeh

To journalister har spurgt kendte og mindre kendte personer ud om deres tro. Der er repræsentanter fra både folkekirken, frikirkerne og den katolske kirke; uddannelses- og erhversmæssigt er der også stor bredde: Blandt titlerne er professor, journalist, advokat, politiker, officer, sociolog, musiker, tv-vært, filosof, biolog, sygeplejerske, psykolog, digter og direktør – og de bekender alle sammen, at de tror på den Gud, der har åbenbaret sig i Bibelen.
Det er blevet til i alt tyve interviews eller samtaler, hvoraf ni har været bragt i KD og ni i Weekendavisen; flere af dem, der tidligere har været offentliggjort, er blevet udvidet eller redigeret i forbindelse med, at de er blevet samlet i en bog.
Der er stor forskel på, hvordan folk tror, og hvor åbne de er med deres tro. Nogle er lidt reserverede eller for „blufærdige“ til overhovedet at fortælle andre, at de tror. Og sker det alligevel kan de opleve, at andre reagerer med hovedrysten eller – modsat – giver udtryk for et ønske om at kunne have det ligesådan …

Verden for lille uden Gud

En af de mange spændende samtaler er med kreativ direktør Jakob Kvist. Han er egentlig uddannet journalist og forfatter eller medforfatter til bl.a. Ambassadøren om Michael Laudrup, Khader.dk med Naser Khader og Et liv har fem akter om Johannes Møllehave. I 2002 grundlagde han firmaet ArtPeople, der også driver forlaget People’sPress, og det er dette forlag, der nu har udgivet bogen med de tyve samtaler, Troen giver mening.
Jakob Kvist, der tror på Gud og på Kristus, har adskillige både fornuftige og interessante synspunkter på tro, fx:
Nogle siger, at religion bare er en trøstestav, men så gør man historien for lille. Det er verden for stor til. Jeg kan ikke se, man kan håndtere tilværelsen uden – for mig at se er den største overtro jo at tro på det, man kan måle og veje. Den form for rationalisme, ateisme, troen på videnskab og mennesket, er meget begrænset. Den er dominerende i vores tid, og den er også meget anfægten-de, skal jeg indrømme. Men samtidig er jeg også overbevist om, at den er forkert. Den er for fattig, simpelthen. Den overser mysteriet og miraklet i tilværelsen, og det er det dummeste, man kan gøre. Den gør skabelsen klinisk og tilværelsen kold.

Kierkegaard-læsning førte til tro

Flere af de interviewede har læst Kierkegaard. En af dem, Kierkegaard-forskeren Peter Tudvad, siger ligefrem, at han har fået troen af at læse Kierkegaard:
… man kan ikke sidde og læse Kierkegaard ti år i træk uden at nærme sig kristendommen, nærme sig troen. Det bliver et noget overfladisk forhold til Kierkegaard, hvis ikke man nærmer sig troen – hele ideen med Kierkegaards forfatterskab er at skildre, hvad kristendom er, og at stille spørgsmålet: „Hvorledes bliver jeg kristen?“

Biolog og psykolog med gudstro

To af de forskningområder, hvorfra der er rettet voldsomme angreb mod kristendommen og kristentroen, er biologien og psykologien.
I bogen er den første repræsenteret ved molekylærbiolog Ole Vang, der som eksempel på evolutionsteoriens usand-synlighed nævner den måde, enzymerne er sammensat på ved energistofskiftet. Han redegør for, at problemet for evolutionsteorien er, at enzy-merne forudsætter hinandens tilstedeværelse. Mangler der bare ét af dem, dør cellen og organsimen. Og han må så spørge:
Hvordan kan man forestille sig en så stor kompleksitet dannet med små ubetydelige ændringer fra ingenting til det, vi ser i dag?
Psykologen hedder Peter Damgaard-Hansen, han er konverteret til katolicismen og har i USA forsket i en kristen indfaldsvinkel til psykologisk behandling. Som følge heraf har han udviklet en succesfuld teknik, som han kalder Integreret psykologi – for krop, sjæl og ånd. Han har nemlig fundet ud af, at
… kristentroen kan tilføre psykologarbejdet en originalt inspirerende og umådelig kreativ dimension, der tilmed er faglig forsvarlig. Næsten al psykisk smerte har en åndelig rod. Og Jesus giver gode svar på skyldspørgsmålet. Det gør psykologien ikke.
Troen giver mening er en fin bog om, hvordan troen kan reflekteres i meget forskellige menneskers liv.
Jo, troen giver mening. Også i vores „overoplyste“ tid.

Daniel Øhrstrøm og Henrik Winther: Troen giver mening – Samtaler med moderne mennesker der tør tro • 208 sider
199 kr • People’sPress