Hvordan formidle Bibelens budskab til det postmoderne menneske?

Leif Andersens nye, store tobindsværk om
forkyndelsen er interessant for alle, der er engageret i at formidle den kristne tro.Andersen, rektor på Dansk Bibel-Institut
Lad mig indlede med et par smagsprøver: 1) Luther og Grundtvig talte for en gudstjeneste på modersmålet. I dag er det tilsyneladende blevet til oldemorsmålet.2) En forkynder skal være sig bevidst, at han er hyrde og den, der går foran. Men han er samtidig selv et får, der er under den gode hyrdes tiltale. En god hyrde har kontakt med sit indre får. Han er i kontakt med sin egen fårethed.
Man forventer ikke i Menig-hedsfakultets videnskabelige serie nr. 10 at finde Steen og Stoffer, vittigheder, vise ord fra konen, moderne abstrakt kunst og pudsige anekdoter. Men når forfatteren hedder Leif Andersen, så har vi at gøre med en uovertruffen sproglig kunstner, der side efter side overrasker sin læser. Vel at mærke samtidig med, at han hele tiden har et seriøst ærinde.

Forkynder og tilhører i hver sin verden

Leif Andersen er rejsepræst og lektor på Menighedsfakultetet i Århus

Rejsepræst og lektor på Menighedsfakultetet i Århus, Leif Andersen, har skrevet et tobindsværk om forkyndelsen. Hans ærinde er at besvare spørgsmålet, hvordan vi formidler Bibelens eviggyldige budskab til det postmoderne menneske, som ikke tror på absolutte sandheder eller har nogen sammenhængende historie, som binder livet sammen og giver det mening. Hans påstand og erfaring er, at alt for mange prædikener ikke når frem til tilhørerne, fordi den bibelske tekst og prædikanten befinder sig i én verden, mens tilhørerne befinder sig i en helt anden verden – og derfor ikke hører og fatter, hvad prædikanten siger, eller ikke oplever det som vedkommende.
Skal vi som kristne møde mennesker der, hvor de er, må vi derfor gå dem i møde og lytte til deres spørgsmål og livssituation. Leif Andersen giver et vægtigt bidrag til analysen af den postmoderne tidsalder med mange rammende eksempler fra kunst og litteratur. Det giver mange aha-oplevelser til læseren og hjælper os til at forstå vores nabo og vores avis bedre.
Leif Andersen giver også en opdateret og original indføring i nogle bibelske pejlemærker. Kristen forkyndelse har som mål, at tilhøreren skal indse og tro, at han er Guds unikke skaberværk, er afsløret, befriet og forpligtet af Bibelens budskab, hørt som lov og evangelium. Her er vi inde ved centrum i hele Ny Testamentes forståelse af Jesu gerning, og dette afsnit har for mig været det bedste i hele bogen. Her kommer man i nærkontakt med den sandhed, som min kristne tro bygger på og lever af, og som man får lyst til at formidle videre, når man får denne tekstnære og levende gengivelse.

Behandler også vanskelige spørgsmål

Leif Andersen kaster sig også uforfærdet over en række vanskelige spørgsmål, som enhver kristen forkynder må slås med. Hvordan formidler man Bibelens eviggyldige sandheder til postmoderne mennesker, der på forhånd afviser absolutte sandheder? Hvordan tolker og formidler man de bibelske tekster, når den moderne hermeneutik (fortolkningsteori) mener, at enhver skreven tekst er tvetydig og åben for fortolkninger i mange retninger? Hvordan forholde sig til den moderne trend med at tolke alt i Bibelen som fortælling, når fortællingens historiske sandhed dermed bliver ligegyldig? Endelig har Leif Andersen et værdifuldt kapitel om forkyndelsens form, om at tale til fornuft og følelse, om at inddrage alle sanser i formidlingen mv.

Kan lide at formulere sig tilspidset

Leif Andersen er ikke bange for at kaste sig over kontroversielle emner eller stille kritiske spørgsmål, ikke mindst til sin egen forkyndelsestradition i de lutherske vækkelseskredse. Han kan lide at formulere sig tilspidset, men har samtidig en stor ydmyghed og selvkritik i sin formidling. Bøgerne egner sig godt til at blive læst i studiekredse og er interessante for alle, der er engageret i at formidle den kristne tro til naboer og venner, hvad enten det er i snak over hækken eller fra en prædikestol.

Leif Andersen: Teksten og Tiden. En midlertidig bog om forkyndelsen • Bind 1 og 2: 336 sider • 299,95 kr. (1) • 278 sider • 249,95 kr. (2) • Lohse/Kolon