Dér hvor Folkekirken får kontakt

Børge Haahr Andersen (BHA) tager i denne bog fat i de store livsovergange: fødsel, pubertet, ægteskab og død.Det er oftest dér og kun dér, kirken får kontakt med det store flertal af sine medlemmer – ganske særligt Folkekirken. Det bliver så især ved disse lejligheder, de mange får chancen for at møde evangeliet. De fire livsovergange belyses af BHA både sociologisk, antropologisk og teologisk. Med en god balance mellem de tre vinkler giver han sin store indsigt videre, så det ikke kun er vedkommende for præster, men også giver meget stof til eftertanke for lægfolk, som har bakset med, hvordan vi får de mere perifere medlemmer af kirken i tale.
Der startes med at ridse op, hvad ritualer egentlig er, og hvad de kan bruges til, hvordan man har set på dem førhen og nu. Hvordan kan ritualer blive en platform for at formidle evangeliet. Man kan få sig nogle „aha“-oplevelser i afsnittene om, hvad Bibelen siger om de fire livsovergange og de tilhørende ritualer. Den historiske gennemgang bidrager med noget af det samme.
I forbindelse med dåben synes jeg, at de forskellige indgange til emnet giver nyt gods til eftertanke ud over det, jeg har hørt og læst andre steder om dåben og forskellige dåbssyn.
I slutningen af hvert afsnit har BHA indlagt en af sine egne taler, så man kan se et eksempel på, hvordan det kan gøres i praksis. Der knyttes også til hvert kapitel et afsnit om opfølgning, f.eks. hjælp til dåbsoplæring, idéer til at fastholde forbindelsen mellem kirke og konfirmand, eller hvordan kirken kan spille en langt mere aktiv rolle i ægte-skabsrådgivning.
Bogen er ikke letlæst, men til gengæld værd at bruge den nødvendige tid på.
Tove Østermark

Børge Haahr Andersen:
Evangeliet i livets overgange • 176 sider • 198 kr.
LogosMedia