Nåden får os til at leve livet

Der er mange alvorligt troende kristne i dag, der er bange.

David A. Seamans amerikansk forfatter

De vil gerne virkelig være i overensstemmelse med Bibelen og undgå enhver tendens til at udvande eller forvanske den kristne tro. Desværre falder de ofte i den anden grøft og glemmer noget vigtigt, som Bibelen giver udtryk for, nemlig at ”alle gode gaver og alle fuldkomne gaver er ovenfra, de kommer ned fra Faderen” (Jak. 1,17). Alle de store kristne forkyndere og tænkere lige fra de tidlige kirkefædre over Augustin til Luther, Calvin og Wesley har sagt, at alt, hvad der er sandt, godt, smukt og nyttigt i denne verden, er Guds gaver, ligegyldigt hvor det kommer fra. De har brugt mange forskellige udtryk for den tanke, men de har alle knyttet den sammen med Guds omsorg og nåde for hele verden.
På det enkleste trin er der alle de dagligdags ting, vi alle tager for givet, og som opretholder livet på denne jord. ”Jeres himmelske Fader lader sin sol stå op over både onde og gode,” siger Jesus, ”og lader det regne både over retfærdige og ureffærdige” (Mat. 5,45). ”Nådig og barmhjertig er Herren, langmodig og rig på miskundhed. God er Herren mod alle, hans barmhjertighed er over alle hans værker” (Sl. 145,8-9).
På et højere trin er nogle af de grundlæggende træk i menneskets natur, såsom samvittigheden, fornuften og evnen til at tænke og føle, også gaver fra Gud. Paulus bruger denne tanke til at sige, at alle er ansvarlige over for Gud (Rom. 1,19-20; 2,12-15). Naturligvis er den sandhed, man kan se og tænke sig frem til, ikke den samme som Guds åbenbarede sandhed. Men det er stadig sandt og kommer fra Gud.
Hvorfor gør jeg så meget ud af den generelle nåde? For at vi kan være åbne over for, at Gud kan tale til os på den måde, han nu vælger. Vi behøver ikke være bange for noget, der er nyttigt, bare fordi det kommer andre steder fra, end vi er vant til. Gud har åbenbaret sig i Bibelen, og derfor kan vi afprøve alting på Bibelen. Det betyder ikke, at vi lige kan finde det udtrykt i Bibelen med de ord, vi bruger i dag. Men vi skal se efter, om en ide passer ind i skriftens gennemgående principper. Alt, der kan bestå for den prøve, kan vi tage imod med tak til Gud.
Fra David A. Seamans bog ”Nåde eller Præstation”