Nyt netværk kom festligt fra start

Evangelisk Luthersk Netværk søger støtter til ny erklæring om bibeltro kristendom indenfor Folkekirken.Præster og lægfolk fra sognemenigheder, valgmenigheder, frimenigheder og kirkelige organisationer var samlet i Odense søndag den 27. august, da Evangelisk Luthersk Netværk officielt blev sat i søen.

Generalsekretær i Luthersk Missionsforening
Jens Ole Christensen langede hårdt ud efter bibelkritikerne i sit foredrag om den såkaldte Odense-erklæring

Sankt Hans Kirke dannede en festlig og højstemt ramme om lanceringen af det nye netværk, der er et af de mange nye kirkelige netværk.
Ifølge sin programerklæring ønsker Evangelisk Luthersk Netværk at modvirke, hvad netværket opfatter som en truende splittelse af Folkekirken.
Sager som den om præsten Thorkild Grosbøll, der ikke tror på en skabende Gud, og debatten om kirkelig vielse af homoseksuelle har fået flere konservative kristne til at sidde uroligt på kirkebænken.
Derfor ønsker Evangelisk Luthersk Netværk med egne ord at være et teologisk fyrtårn, der fremhæver, hvad der gennem tiderne er blevet opfattet som klassisk luthersk kristendom, og forsøger at modvirke, hvad der opfattes som en læremæssig glidebane.

Vil modvirke udglidning

Til det formål har initiativtagerne børstet støvet af kirkens gamle bekendelsesskrifter og sammenfattet dem i en mere mundret udgave under titlen Odense-erklæringen.
Erklæringen blev læst op i forbindelse med festgudstjenesten, og et ja til erklæringen er en betingelse for medlemskab af netværket.
De cirka 400 deltagere kunne desuden høre præst Ingolf Henoch Pedersen tale om ærefrygt for Bibelen fra kirkens prædikestol. En ærefrygt, som ifølge ham ikke er tilstrækkelig stor på landets teologiske fakulteter og i mange præsters forkyndelse.
I den sammenhæng citerede han Indre Missions gamle høvding Vilhelm Becks udfald mod bibelkritikerne i 1896: ”På knæ, professorer, for Den Hellige Skrift.”

Troen bliver udfordret

Også en anden fra ledelsen i det nye netværk, generalsekretær Jens Ole Christensen fra Luthersk Missionsforening, brugte sin taletid efter gudstjenesten til at tale om synet på Bibelen.
– Den kristne tro bliver konstant udfordret af bibelkritik. Grosbølls uheld var, at han kom til at tale dansk i stedet for teologisk. Det, han sagde, er blevet sagt på de teologiske fakulteter og i de danske præstegårde de sidste 50 år, takket være et lemfældigt biskoppeligt tilsyn, sagde Jens Ole Christensen.
– Vi ønsker med Odense-erklæringen at manifestere kirkens klassiske tro, og vi ønsker at vise, at kirkens inderste kraft ligger i dens budskab og ikke i dens evne til at være relevant. Men vi ønsker ikke bare at formulere den tro, der kan føres kirkekamp på. Vi ønsker at formulere den tro, der kan drives mission på, understregede han.

Mangler medlemmer

Evangelisk Luthersk Netværk har endnu kun cirka 200 betalende medlemmer, og af de 400 deltagere ved arrangementet i Odense den 27. august benyttede kun 50-60 muligheden for at melde sig ind.
– Vi er i en etableringsfase, hvor vi må arbejde hårdt på at skaffe medlemmer. Vi vil ikke kun måle netværkets succes på medlemstallet, for vi mener, at sagen er vigtig i sig selv. Men vi må også erkende, at skal vi have gennemslagskraft, så må vi også have mange flere medlemmer, sagde netværkets formand Henrik Højlund efter arrangementet.