Laila vil hjælpe misbrugere fri

Magtesløshed over at mangle redskaber til at hjælpe misbrugere af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer fik Laila Bojsen til i desperation at bede Gud om hjælp.

Laila Bojsen vil give mennesker redskaber til at slippe fri af misbrug af alkohol eller andre stemningsændrende midler

Laila var for flere år siden rådgiver på Københavns Kristne Radio/TV i deres rådgivningscenter (KKRC) på Dreiervej. Her kom mennesker, der kæmpede med alkohol- og stofmisbrug. De kom for at få forbøn og en samtale.
Men Laila oplevede en magtesløshed, fordi hun så, at kun få kom ud af problemet.
– Jeg havde brug for mere viden og flere redskaber end bøn og bibellæsning. I desperation bad jeg til Gud ”Giv mig middel og metode”, siger Laila Bojsen.
Kort tid efter oplevede Laila, at der kom et svar i form af en et årig uddannelse, som Dansk Addiction Counselor (DAC-uddannelsen). Den færdiggjorde Laila i 2001.

Kristne rødder

På uddannelsen lærte Laila 12-trinsprogrammet at kende.
Historisk har 12-trinsprogrammet kristne rødder. Og det var netop den oplysning, som gjorde, at Laila fik lysten til at beskæftige sig med programmet.
– De 12 trin har deres oprindelse i den kristne Oxfordbevægelse, som opstod i årene efter 1. Verdenskrig. Nøgleord for Oxfordbevægelsen var overgivelse til Gud for tilgivelse og ledelse. Bekendelse af synder for Gud og hinanden. At gøre godt, hvor man havde forårsaget skade. Og vidne om et forvandlet liv, for at andre kunne få mulighed for at opleve det samme, fortæller Laila og fortsætter:
– Bill Wilson havde været under denne indflydelse, da han fik en åndelig oplevelse, som resulterede i, at han øjeblikkelig blev befriet for sin trang til at drikke.
Denne oplevelse beholdt Bill ikke for sig selv, men delte den med andre alkoholikere, som fik hjælp. Der opstod grupper, hvor man hjalp og støttede hinanden, og det er deres erfaringer med at blive ædru, som programmet bygger på, siger Laila.
Efterhånden blev de 12 trin nedskrevet og udgivet i bogen Anonyme Alkoholikere i 1939.
Flere millioner mennesker verden over har fundet en ny måde at leve og holde sig ædru på efter at have stiftet bekendtskab med 12-trinsprogrammet.
– Men selvom programmet bygger på bibelske principper, gik viden om det kristne ophav efterhånden tabt.
I stedet for den oprindelige udgave, hvor Gud er Kristus, er formuleringen mange steder blevet ændret til ”en højere magt” eller ”Gud, sådan som vi opfattede ham”, fortæller Laila.

Møder Kristus

Uddannelsen og erfaringen fra arbejde i kirken gør, at Laila nu føler sig mere udrustet til at rådgive folk med kemisk afhængighed som piller, stoffer og alkohol. Derfor tilbyder hun nu et professionelt dagbehandlingstilbud i samarbejde med Life Clinique i Københavns Kristne Kulturcenter.
Selve behandlingsmetoden bygger på Minnesota modellen, 12-trinsprogrammet samt kognitiv terapi.
– Det, vi laver, vil ikke være et kirkeprogram, men tilrettelagt som de tilbud, kommunerne allerede kender fra andre steder. Det bliver et forløb på 12 uger og derefter efterbehandling i 12 uger med én gang om ugen. Der vil være motion, foredrag, gruppe- og individuel terapi.
Med Minnesota modellen og 12-trinsprogrammet kan vi møde folk, der hvor de er.
Vi vil hjælpe dem med at finde sandheden. Når de søger Gud og oplever, at han møder dem i deres søgning kan vi vejlede dem. Når de kommer i behandling, må de gerne tro på noget andet, men vi lægger ikke skjul på, at vi er personligt kristne.
Men det sker ofte, at de starter med at bede til en Gud, som de ikke ved, hvem er, og senere opdager, at de finder ham. Det får dem til at søge kirkerne, hvor de hører mere om Kristus.
– Jeg har selv oplevet en ateist, som efter 12-trinsprogrammet sagde: – Jeg kunne stoppe med alkohol og stoffer og ved i dag, at Jesus Kristus er min frelser og Herre, siger Laila.
Udover Laila er en alkolog fast tilknyttet og Lars Due Christensen er med som præst. Klinikken har også samarbejdspartnere blandt læger, psykologer, socialrådgiver m.fl.

Drømmen er blevet til virkelighed

I øjeblikket er Laila i gang med at henvende sig til Københavns kommune for at gøre opmærksom på det nye dagbehandlingstilbud.
– Jeg har haft drømmen, lige siden jeg var på KKRC og tog uddannelsen. Det er en drøm, som er blevet til virkelighed. Jeg startede med en lille kristen 12-trinsgruppe. Vores præst Lars Due Christensen blev interesseret og løftede det op på et større plan. Han gjorde det til et program i kirken, hvor han lavede et oplæg og folk efterfølgende gik i selvhjælpsgrupper. Det var for mennesker med ondt i livet. For eksempel folk, der havde været udsat for seksuelt misbrug eller kæmpede med alkohol.
Programmet har vist sig at være et rigtig godt sjælesorgs- og discipelskabsprogram samt et middel til at bringe nyt liv i en måske stagneret tro.
Nu er vores næste trin at tilbyde dagbehandling. Derefter er min drøm at tilbyde døgnbehandling, siger Laila.