Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt,
medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg

Brev:
Jeg har behov for stilhed og fred
Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne spørge dig om noget, der har ligget på mit hjerte i flere år. Du har skrevet for nylig i din Brevkasse om stilhed. Det lærte mig virkeligt noget, som jeg havde brug for. Jeg har altid haft et stort behov for stilhed både inden i mig selv, men også omkring mig. Det har været svært for mig at få stilhed omkring mig, da jeg er mor til fire børn samt børnebørn, og de bor alle tæt på min mand og mig. Min mand har svært ved at forstå, at jeg ind imellem har svært ved at klare skrigeri og støj. Jeg må ind imellem trække mig tilbage fra selskabeligheden. Mine børn siger, at det er, fordi jeg er syg. Det er jeg måske også rent fysisk. Min mave har aldrig fungeret særligt godt. Det gør den heller ikke nu. Jeg har også let ved at få hovedpine, især hvis der råbes og skriges meget.
Jeg har været ved min praktiserende læge, og han siger, at vi alle kan være støj-overfølsomme i højere eller mindre grad. Han siger også, at mine maveproblemer og min hovedpine kan hænge sammen med det. Han har tilbudt mig noget beroligende. Men det har jeg indtil videre takket nej til. Men lad mig sige det, som det er. Selvom jeg er en kristen kvinde i den modne alder, så savner jeg indre fred. Jeg savner denne dybe underfulde fred, som vi synger om.
Hvorfor er den så svær at finde, denne dybe underfulde fred? Hvorfor kom den ikke automatisk, da jeg i mine unge år overgav mit liv til Gud? Måske er det svært for dig at svare på mine spørgsmål, når du ikke kender mig personligt. Der kan nok være mange personlige årsager til, at Guds fred ikke rigtigt er trængt igennem til mit hjerte. Det har altid været svært for mig at se noget godt ved mig selv. Jeg ved, at det er kommet af, at min far altid ønskede sig en søn. Men han fik desværre kun mig. Det gav han flere gange udtryk for, at han ikke var tilfreds med, også når andre hørte på det. Det gav mig skyldfølelse, og jeg skammede mig over, at jeg var blevet en pige, selv om jeg egentlig ikke kunne gøre for det. Jeg længes virkeligt efter indre fred.
En venlig hilsen fra
”Ellen”

Svar:
Vi opnår fred ved at betro os til Gud
Kære Ellen
Mange fædre har desværre begået den samme brøler som din far. Der er mænd, der inderligt ønsker sig sønner. Men når de så får døtre i stedet, så fortæller de døtrene, at de skulle have været sønner. Det kan give døtrene en identitets-krise, for de får jo at vide, at den, de er, ikke er god nok, ikke er accepteret.
Det kan medføre en livslang oplevelse af mindreværd. Men for dig er det vigtigt, at du tilgiver din far. Hvis det ikke er sket, kan det være årsagen til, at du mangler Guds fred i dit hjerte. Når mænd gør det, din far gjorde, så er det jo ofte et udtryk for uvidenhed og dumhed. Ellen, du skal vide, at der findes mennesker, der er overfølsomme over for støj. Det kan have mange forskellige årsager. Det behøver ikke at være udtryk for en psykisk lidelse. Efter mange år i en støjende og stressfyldt dagligdag når nogle mennesker til det punkt, hvor de dybt i deres inderste oplever et behov for fred og stilhed.
Bibelen taler meget om fred, indre fred, Guds fred. Det, der adskiller Guds fred fra andre former for fred, er, at Guds fred ikke er afhængig af de ydre kår. Guds fred er så udpræget uafhængig af ydre forhold, at man næsten kan kende den på denne uafhængighed.
Guds fred har ikke sit udspring i ydre forhold såsom sundhed, rigdom, skønhed, magt eller lignende. Guds fred varer ved, også når disse ting mangler. Guds fred har endda en tilbøjelighed til at vokse, når vi rammes af sygdom og andre prøvelser. Derfor siger vi også, at Guds fred ikke er ”af denne verden”. Den er i særlig grad modstandsdygtig over for livets omskiftelser.
Jesus lovede sine disciple, at han ville give dem sin fred. Nu er det imidlertid sådan, at kristne ofte har tågede og uklare forestillinger om, hvad Guds og Jesu fred indeholder. Man søger efter en salig følelse af fred, som også styrkes og støttes af ydre lykkelige omstændigheder. Inden for kristenheden i dag her i Danmark findes der desværre også bevægelser, som gør et ”rigtigt” kristenliv afhængig af ydre lykkelige omstændigheder og indre søde følelser. Men hvad nu den dag, hvor disse ting ikke er der mere i dit liv? – Da kommer du let i tvivl om dit gudsforhold, hvis din tro går i den retning. Det var Jesu gerning i verden at skabe fred mellem mennesket og Gud. Men han kunne ikke udføre fredsstiftelsen på anden måde end ved sin stedfortrædende lidelse, hvor han bar vores skyld. Som der står: – ”Straffen blev lagt på ham, for at vi kunne få fred.”
Det var helt fremmed for Paulus at bygge sin fred og frelses-vished på salige følelser. For ham hvilede freden og frelses-visheden på Guds løfter og Guds gerning i Jesus Kristus.
Jeg kender dig ikke personligt, Ellen. Derfor har jeg skrevet noget til dig, som gælder for alle.
Vi får Guds fred og bevarer den ifølge Bibelen ved, at vi dagligt betror ham alle vore ønsker i påkaldelse og bøn med taksigelse. Da skal Guds fred, som der står skrevet, bevare vore tanker og hjerter i Kristus Jesus.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Brev:
Ødelagt skulder
Kære Orla Lindskov
Tak for det, du gør for dine medmennesker. Gud velsigne dig.
Jeg vil bede om, at du vil salve en lille dug til mig, da jeg har stærke smerter i en ødelagt højre skulder. Vil du bede for, at den må blive helbredt og også alle andre ting, som smerter og plager mig.
Jeg er meget ked af og også overrasket over, at min fysiske tilstand går mig så meget på rent psykisk også. Til sidst tak for det hele og tak for en god Brevkasse.
I.P., Jylland

Svar:
Positive tanker gør livet lettere
Kære I.P.
Jeg tror faktisk, at det, du oplever, er noget, alle syge i større eller mindre grad oplever, nemlig at sygdom og smerter påvirker psyken. Hvad der sker i vores krop har stor indflydelse på vores humør. At være syg er ikke lige just noget, man plejer at blive i godt humør af.
Tænk blot på det, som mange kvinder oplever i tiden, der går forud for menstruationen, hvor de bliver deprimerede, vrede og med store udsving i humøret i det hele taget.
Vi har de senere år hørt meget om, hvordan vores psykiske tilstand kan påvirke vores helbred både i god såvel som i dårlig retning. Helt afgørende for at blive rask, hvis man er syg, er f.eks. en positiv indstilling til livet og til medmenneskene.
I dag skrives der meget om, at vi selv bærer ansvaret for vores sundhed. Sommetider synes jeg nok, at det overdrives lidt af pressen. Det hjælper ikke mennesker, der allerede er syge, at få skyldfølelse over, at de har levet forkert.
Her vil jeg blot påpege, at negativitet og stress ligger til grund for mange af menneskelivets problemer, også helbredsproblemer. Disse to er også årsag til mange selvdestruktive vaner.
Vi har utvivlsomt alle fra tid til anden fået at vide, at vi skal ”tænke positivt”. Det er ikke altid så let. Slet ikke under sygdom, som du netop oplever det nu. Men jeg kan faktisk se, hvad der sker med mennesker, når de gør det. Også med syge. Den gode virkning kan være næsten dramatisk. Hvorfor?
Jo, for de positive tanker om os selv og om livet stemmer overens med Guds ord, Bibelen, og Guds ord er på alle måder helbredelse.
Venlig hilsen
Orla Lindskov