Kristen sanger indespærret i container

Den kristne sanger Helen Berhane er blevet løsladt.Helen Berhane, en populær kristen sanger fra Eritrea, har siddet fængslet siden den 13. maj 2004.Amnesty International modtog for nogle dage siden meddelelsen om Helen Berhanes løsladelse.
Helen har siddet fængslet i Mai Serwa militærlejren uden sigtelse eller retssag.
Hun var en af de næsten 2000 fængslede medlemmer af forbudte evangeliske kirker i Eritrea, deriblandt hendes egen Rema Church, som er blevet udsat for vedvarende forfølgelse fra myndighederne i Eritrea de sidste fire år.

Invalideret for livstid

Den største del af tiden i fangenskab tilbragte Helen under umenneskelige og nedværdigende forhold i en skibscontainer, som blev brugt som fængselscelle.
Myndighederne skal have tortureret hende adskillige gange for at tvinge hende til at fornægte sin tro.
I oktober 2006, umiddelbart før hun blev frigivet, blev hun indlagt på Halibet sygehuset i Asmara, hvor hun fik behandling for meget alvorlige skader på benene.
De seneste meldinger fortæller, at Berhane nu må sidde i kørestol på grund af de skader, hun er blevet påført på fødder og ben.
Hun nægtede at give afkald på sin tro på trods af trusler og mishandling.

Forfølgelsen fortsætter

Amnesty International beder myndighederne i Eritrea om at respektere landets grundlov og den forpligtelse, de har iht. international lovgivning til at respektere religionsfrihed og retssikkerhed i forbindelse med tilfældige fængslinger og isolation, tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling af fanger.
På trods af Helen Berhanes løsladelse er Amnesty International stadig bekymret over, at Eritrea fortsætter med systematisk forfølgelse af mennesker på grund af deres religion.
Den 15. – 16. oktober 2006 blev over 150 mænd, kvinder og børn, medlemmer af Kale Hiwot Church, Full Gospel Church, Church of the Living God og Rema Church, arresteret i deres hjem i byen Mendefera 50 km syd for hovedstaden Asmara. Tolv medlemmer af Rema Church blev også arresteret i byen Adi-Quala, fordi de holdt gudstjeneste i et privat hjem.
Der er kommet rapporter om, at to af dem, Immanuel Andegergesh og Kibrom Firemichael, er døde som følge af tortur.