Ny general i Økumenisk ungdom

Louise Buch Viftrup er ansat som ny generalsekretær i Økumenisk Ungdom. Og Eva Østerlind er blevet valgt som ny formand.Louise Buch Viftrup er 28 år gammel og er uddannet cand. theol. Hun har tidligere været aktiv i IKON-Århus, hvor hun bl.a. har været formand. Desuden har hun igennem flere år været projektkoordinator for dialogprojektet ”Vestens Unge”, som er et projekt under Danmission og IKON-Danmark. Det betyder samtidig, at der tages afsked med Knud Lunderskov som sekretariatsleder.
Den 27. januar blev der valgt ny formand i Økumenisk Ungdom. Pga. nyt arbejde har Alex Bjergbæk valgt at træde tilbage. Eva Østerlind er blevet valgt som ny formand. Samtidig er Christian Hoff kommet fast ind i bestyrelsen. Eva Østerlind har mange års erfaring i Økumenisk Ungdoms styrelse, både som international repræsentant for EYCE og som næstformand.

Den 9. februar afholder Økumenisk Ungdom reception i anledning af den store udskiftning. Receptionen finder sted på Det Økumeniske center. Alle er velkomne.
Annika