Efterspurgt erhvervspræst

Firmaer var ladt i stikken, men kan nu bestille en præst til at rådgive medarbejderne.Hvis ikke danskerne kommer til kirken, må kirken komme til danskerne. Derfor ansatte Roskilde Stift den første erhvervspræst sidste år.

Danmarks første erhvervspræst, Lene Wadskær Munch.

Hun er Danmarks første erhvervspræst – ansat i september til at være præst for firmaer, der måtte ønske at få et nøgternt input, med hensyn til om de kristne værdier kunne bruges på arbejdspladsen.

Præst i dagligdagen

– Erhverslivet er et spændende sted, fordi jeg er dér, hvor mennesker tilbringer deres dagligdag. Det er en rigtig god kombinationen med det at være almindelig præst, fortæller Danmarks første erhvervspræst, Lene Munch.
– Jeg bliver taget godt imod. Der er mange spørgsmål til mig gående på, om jeg skal ud og forkynde. Men jeg møder også en nysgerrig åbenhed, fortæller den 45-årige teolog fra Københavns Universitet.
Hun arbejdede et par år i virksomheden Rambøl og har haft nogle vikariater som præst på grund af bopælsproblematikken. Hendes mand er nemlig også præst, og sammen har de 3 børn i alderen 12-19.

Kristent samarbejde

– Ude på virksomhederne kommer jeg med oplæg om at tale om samarbejde. Jeg prøver at sparke nogle andre ord om samarbejde ind, end de er vante til at bruge. F.eks. handler det måske ikke så meget om os selv, men at kigge til kollegaerne – om næstekærlighed, fortæller hun.
– Det giver en masse spørgsmål. Mange kender det jo i forvejen fra fritiden og glæder sig over at genkende ting, så fritid og arbejdsliv hænger sammen.

Berøringsangst

– Vi træder varsomt i Danmark. Der er berøringsangst, når en præst kommer indenfor. Når jeg kommer ind i Nordea, betyder det ikke, at banken bliver en kristen bank. Men der er brug for præster, hvor der er mennesker.
Lene Munch har faste aftaler tre gange om ugen, og derudover er hun freelance hos forskellige firmaer. Det er primært større koncerner med mange medarbejdere som f.eks. Nordea i Roskilde.
Det er jo tænkende arbejdere, der også har brug for at vende eksistentielle sager. Lene Munch oplever direkte sjælesorgs-samtaler.
– Jeg taler med mennesker om det, der tynger dem, det der giver dem anledning til eftertanke, om selvværd, om forholdet til andre mennesker, om lykke, kærlighed etc.
Men hun har ikke kirkelige handlinger som gudstjenster.

Træk på de andre

– Det kunne være enormt spændende, hvis vi også kunne trække på andre præstekræfter. Selvom de har meget andet at lave, er det en god måde at lære sit sogn at kende på, hvis man kontakter firmaerne dér, mener Lene Munch.

Ladt i stikken

Ordningen har været en succes siden premieren i september sidste år. Og at dømme efter holdningen blandt biskopperne bliver Lene Munch ikke den sidste firmapræst. På teologistudiet sender man også de studerende i erhvervspraktik.
Biskop Jan Lindhardts fik idéen for mange år siden.
– Vi har præster i værnene, sygehusene, fængselsvæsenet og på andre særlige områder. Så der er ikke langt til at se erhvervspræster for sig. Da jeg har være i USA nogle gange, er tanken blevet endnu mere nærliggende for mig, fortæller biskoppen til Udfordingen.
– Erhvervslivet er et meget stort liv, som vi har ladt i stikken fra kirkens side. Mærkeligt, da de fleste af Jesu lignelser er hentet fra erhvervslivet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ikke den sidste

Biskop Jan Lindhardt.

Roskilde Stift fik for nogle år siden 4 særpræstebevillinger, fordi stiftet var bagefter andre stifter, og en halv af disse bevillinger er brugt på dette formål.
Pengene kommer fra præstebevillingen, men på længere sigt er det meningen, at virksomhederne selv skal betale, ligesom militæret gør.
– Det første halve år er gået langsomt og tøvende. Virksomhederne har været generte og tilbageholdende, men nu ser det ud til, at der kommer et gennembrud, smiler Jan Lindhardt.
– Problemet nu er, at succesen kan vokse os over hovedet, og at det kan være svært at finde en organisationsform, vi kan leve med, fortæller han og lover, at der helt sikkert kommer flere erhvervspræster senest i 2008. Men han har ikke umiddelbart andre special-præstestillinger i ærmet, fordi hænderne er for fulde.


Artiklen fortsætter efter annoncen: