Fra Sygdom til Sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt,
medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen,
Anne Maries Vej 16,
9000 Aalborg

Spørgsmål:

Jeg er ikke helt overbevist

Til Orla Lindskov
Jeg har hørt om en kvinde, som var syg, og som havde bedt meget om helbredelse. Hun vågnede en nat ved, at der stod en engel ved hendes seng. Englen rakte hende en skål, som hun skulle drikke af. Det gjorde hun så.
Dagen efter vågnede kvinden op og var fuldstændig rask. Det er nu to år siden, og hun har efterfølgende intet mærket til sygdommen. Hun tager ikke medicin mere og har heller ikke behov for det. Hun fortæller mig altid, at det ikke var nogen drøm.
Orla Lindskov, er noget sådan muligt? Hvad mener du?
Jeg er ikke helt overbevist.

M.v.h. Veninden

Svar:

Vi kan møde engle i
sovende og i vågen tilstand

Kære VenindeJ
eg tror fuldt og fast på, at noget sådant er muligt, for ifølge det 1. kapitel i Hebræerbrevet, versene 13 og 14 er englene tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen.
At englene ikke ser med ligegyldighed på os mennesker og på vores liv her på Jorden fremgår bl.a. tydeligt af det kendte sted i Lukas-evangeliets 15. kapitel, vers 10, hvor der står, at englene glæder sig over hver eneste synder, der omvender sig.
På bibelsk grundlag kan vi ikke komme uden om, at der eksisterer engle. Bl.a. har vi i Bibelen udtrykket ”Hærskarernes Herre”, som tydeligt peger hen på dem, som Jesus taler om i Mattæus-evangeliet kapitel 18, nemlig englene, som altid ”ser Guds ansigt.”
Englene må således ikke blot være til, men de må have en nøje kontakt med Herren Zebaot, – et navn, der netop betyder Hærskarernes Herre. Eller vi kan også tænke på, hvordan Paulus i 1. Timotheusbrev kap. 5, vers 21 giver sine ord en særlig vægt ved ikke blot at tale i Guds og Jesu navn, men også påkalder englene som vidner til sin tales troværdighed.
Ordet engel svarer til det danske ord sendebud; og da englene er himmelske og bibelske væsener, må vi da derved forstå, at de er Guds sendebud. At de også kan bringe himmelsk medicin og helbredelse til mennesker her på jorden, er for mig ikke nogen fjern tanke. For netop i kraft af den direkte tilknytning, englene har til Herren og hans rige, er de i stand til at virke til vores gavn. Åbenbaringer af og ved engle er meget hyppige i det gamle Testamentes første kapitler. Vi læser om det i 1. Mosebogs 16., 19., og 22. kapitel. Her drejer det sig om Hagars ulydighed, Sodomas og Gomorras ødelæggelse og ved Abrahams prøvelse, da Gud befaler ham at ofre Isak.
I kapitel 28 og 32 i samme bog læser vi om Jakob, der drømte om engle, der steg op og ned ad en himmelstige og som senere i vågen tilstand møder engle på vejen, da han har forladt Laban. Her ser vi altså, at det er muligt at møde engle såvel i sovende såvel som i vågen tilstand.
Jeg tror derfor ikke, at du skal tvivle på din venindes oplevelse. Det, hun har oplevet, er i allerhøjeste grad muligt, ikke blot ud fra Bibelen. Jeg kender faktisk til mange beretninger om mennesker, der har mødt og fået hjælp fra engle. Endda i vore dage.
Orla Lindskov


Artiklen fortsætter efter annoncen:Spørgsmål:

Jeg tager
en dag ad gangen

Kære Orla Lindskov
Tak for den tilsendte salvedug, den er jeg glad for, og tak fordi du sendte den uden at jeg havde medsendt hverken konvolut eller frimærker.
Jeg har den liggende på mit bryst eller under min hovedpude. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men jeg har det godt med det. Og det er også en lidt svær tid, jeg er inde i, idet den medicin jeg har fået i 2 år er ophørt med at virke (dopamintilførsel til hjernen). Nu får jeg erstatningsmedicin, som faktisk ikke hjælper, og jeg må ikke få den oprindelige medicin før midt i marts. Så pyha, jeg ved hverken ud eller ind. Jeg kan bede, være under forbøn, læse i Bibelen, være sammen med andre kristne i det omfang, som mit helbred tillader lige nu. Sommetider forstår jeg altså ikke helt Gud. Jeg vil bare så gerne gå ud med traktater og være en aktiv kristen. Men det synes i perioder at blive meget begrænset. Jeg holder ud, og det kan jeg kun, fordi Jesus er Herre i mit liv. Det er godt at vide.
Jeg kan ikke smertebehandles med smertestillende medicin. Det har været prøvet. Men det hjalp ingenting. Så nu tager jeg ingen smertestillende medicin. Det kan godt være lidt skræmmende. Men jeg tager ligesom en dag ad gangen. Sommetider en halv. Lige nu kan jeg ikke gøre det anderledes. Jeg vil se, om jeg kan komme til et møde med dig her i Nordjylland.
Kærlig hilsen fra
E.W. Nordjylland


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar:

Gud har altid en mening
og en plan med vores liv

Kære E.W.
Jeg synes, det ville være en rigtig god ide, hvis du kom til et af mine forbønsmøder her i Nordjylland. Men også til forbønsmøder i det hele taget. Jeg tror nemlig på, at du i din situation vil have godt af så meget forbøn som muligt. Jeg ved godt, at det ikke er et spørgsmål om kvantitet. Det handler for mig om at være udholdende i vores søgen efter Guds hjælp.
Du skriver, at du sommetider ikke forstår Gud.
Dertil vil jeg sige, at det er der ikke noget menneske, der gør. I hver fald ikke helt og fuldt. Vores erkendelse af Gud er kun som brudstykker, mens vi er her på Jorden. Især bliver det svært, når vi mennesker når dertil, hvor livet gør ondt. F.eks. under sygdom. Da glipper det ofte for vores forståelse. Men prøv at tænke med på denne tanke:
Måske er sygdom som sådan ikke altid ondt i sig selv. Mange lærte i hvert fald noget under deres sygdom, som de ellers aldrig i deres liv ville have lært. Noget om, hvad der er vigtigt og væsentligt i livet. Mange lærte livets virkelige værdier at kende. Så Gud var altså alligevel med i det hele. Sygdomstiden blev en tid, hvor evigheden bankede på døren. Hvor Gud kom nær.
Jeg vil ikke hermed sige, at det er Gud, der gør os mennesker syge. Men jeg tør afgjort sige, at når sygdom rammer os og gør os ængstelige, så er det en lykke for os, at vi kan kaste alle vores byrder på Gud i Jesu Kristi navn.
Jeg tror, at Gud kan vende alt det, som er ondt og som gør ondt til noget godt for os. Ikke altid ved at han fører os udenom det. Men han er med os igennem det.
Der inde i livet hvor i Jesu Kristi navn Guds kærlighed bliver en nærværende virkelighed for os, der kan vi begynde at se, at der i os alle som mennesker er noget værdifuldt, som ved Guds hjælp gror stærkere i lidelse end i solskin. Hver eneste storm, som vi kommer ud for i vores liv, går Guds ærinde.
Vi kan ikke forstå og slet ikke løse livets gåder. Men Gud giver os kræfter til at leve med dem, og Bibelen giver os håb om, at engang hjemme i Herligheden får vi svar på vores – hvorfor?
Jeg har aldrig kunnet sige til mennesker, når sygdom og lidelse ramte dem: ”Dette er Guds vilje!”— Forstået på den måde, at sygdommen og smerten var noget, Gud sendte for at retlede et menneske.
Dog dette kan jeg sige: – Gud har altid en mening og en plan med vores liv, også under sygdom. Derfor må du ikke bebrejde dig selv, at du lige nu ikke er en ”effektiv”, aktiv kristen. Jeg tror, at du i Guds øjne er mere effektiv og aktiv, end du selv forestiller dig, også selv om du er syg.
Venlig hilsen
Orla Lindskov