Nedtælling til Jesu genkomst

Jeg har gennem årene læst mange bøger om „de sidste tider“ og om Jesu genkomst. Selv om de alle er bibelsk funderede, er de meget forskellige. Nogle forsøger at være meget præcise i deres udlægninger af profetierne – og dem er jeg altid lidt skeptisk overfor. Det er jeg også overfor John Hagees Jerusalem Nedtælling – og jeg er det med god grund.Hagee har klare bibelske begrundelser for sine forklaringer om forløbet fra 2005 og frem til Jesu genkomst, og jeg er meget enig med forfatteren i forløbet, men jeg står mere tvivlende over for detaljerne, hvor han bliver meget præcis i, hvilke lande der vil komme til at spille hvilken rolle. Det er jeg bl.a., fordi forfatteren, da han skrev bogen i 2005, forudsagde, at Iran vil have angrebet Israel inden udgangen af 2006. Han er meget præcis i sine forudsigelser, men datoen for Irans angreb på Israel er allerede overskredet, hvordan så med hans øvrige præcise handlingsforudsigelser?

Mane til forventning

Hagee har en meget klar holdning til Israel, og hvordan kristne bør forholde sig til Israel. Den holdning deler jeg fuldt ud. Jeg er også enig med ham i meget store dele af hans endetidsundervisning og hans opfordring til fortsat at velsigne Israel, men jeg står af, når han bliver meget præcis i sin formulering af, hvad der skal ske.
Jeg vil kraftigt opfordre til, at man læser bogen og læser den med en positiv holdning til udlægningen af profetierne, men samtidig læser den med en sund portion skepsis i forhold til det egentlige frem-tidsscenarie, når det udmales i detaljer. Bogen kan være med til at mane os til forventning om Jesu snarlige genkomst, til en sund og positiv holdning til Israel og til at være rede, når Jesus kommer igen. Detaljerne synes jeg fortsat, vi skal overlade til Gud.

John Hagee:
Jerusalem Nedtælling
– En advarsel til verden
213 sider • 199 kr.
Lynchnos Publishing