Salmebogen på nettet

Find melodien på ny hjemmeside med salmebogens tekster og melodier. Den Danske Salmebog er kommet på nettet. Her kan man ikke bare læse teksterne til 758 salmer, men også finde oplysninger om forfatterne, salmernes historie og ikke mindst høre første vers af hver salme spillet på kirkeorgel, så man lettere vælge salmer.Den nye hjemmeside åbner for en usædvanlig folkekirkelig disciplin: Salme-karaoke.
Den Danske Salmebog Online er en service for de mange, der vil orientere sig i salmebogen i forbindelse med en kirkelig handling, i forbindelse med undervisning, af almen interesse eller af en helt anden grund.
– De danske salmer har stor betydning for den danske sangtradition. De er med til at binde os sammen på tværs af generationer. Men mange kender dem ikke. Derfor er det, at man nu adgang til at lære tekster og melodier at kende, siger Bertel Haarder og fortsætter:
– Adgangen til salmerne skal være nem. Og det er hurtigt at gå på internettet, skrive for eksempel et salmenummer eller en titel og med det samme få vist teksten og afspillet melodien – f.eks. inden mødet med præsten før bryllups- eller begravelsessamtalen.

De søger, vi spiller

www.dendanskesalmebogonline.dk er udviklet i et samarbejde mellem Kirkeministeriet og Det Kgl. Vajsenhus med det formål at give så mange som muligt adgang til salmebogens tekster og melodier. Ud over salmetekster og mulighed for afspilning af alle salmemelodierne indeholder siden noter til salmerne og biografier over salmernes forfattere.
– Det er oplagt at besøge hjemmesiden, hvis man lige vil friske sit kendskab til bestemte melodier op eller lige vil se hele teksten til en salme, som man kun husker et enkelt vers eller en strofe af, slutter Bertel Haarder.