Effektiv bøn

Bob Gordon
Engelsk bibelskolerektor og forfatter

Det rigtige sted at starte i effektiv tjeneste er i effektiv bøn. Hvis vi får greb om den enkelthed og magt, der er i bønnens gave, så vil vi forstå, at denne tjeneste er åben for enhver af os. Og hvad er tjeneste, når alt kommer til alt, andet end anvendelse af Guds kraft i enhver situation, vi måtte befinde os i.

Vi kan alle gøre dette, når vi får tillid til, at Gud hører vore bønner og vil besvare dem med kraft. Kraften tilhører ikke os, men ham. Det, han ser efter hos os, er åbenhed overfor hans værk, så han kan arbejde gennem os og bruge os i hvilken som helst situation, han vælger at anbringe os i.
Vi er mobile agenter for Guds rige, og Gud ønsker, at vi skal være til rådighed for ham og gennem denne bønnetjeneste udløse himlens kraft gennem os til folk, som er omkring os hver dag.

John Wesley sagde engang: »Det ser ud, som om Gud er begrænset af vort bønneliv – at han ikke kan gøre noget for menneskeheden, medmindre nogen beder ham om det.« Gud har valgt at begrænse sig til at arbejde gennem mennesker som dig og mig, og alligevel ved han, hvad han gør. Han sendte sin søn, i et menneskes skikkelse, fordi han vidste, at hans kærlighed måtte legemliggøres. Kun således kunne mennesker forstå graden af hans kærlighed til dem og hans hjertes dybe omsorg.

Ved at bruge vor bøn kan vi blive Guds kraft for andre mænd og kvinder. Således er det ikke noget, der er fremmed og fjernt fra dem, men når vi kommer nær dem, kommer Guds kraft nær til dem og de kan selv erfare Guds levende kraft og realitet.

Bekend derfor jeres synder for hinanden,
og bed for hinanden om, at I må blive helbredt.
En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.
Elias var et menneske under samme kår som vi,
og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne,
og det regnede ikke i landet i tre år og seks måneder;
og han bad igen, og himlen gav regn,
og jorden lod sin afgrøde vokse frem. (Jak. 5. 16-18).

Gud ønsker at give os sin indsigt i enhver situation, og han ønsker at give os sit ord til den specielle anledning, og bøn er ofte det middel, hvorigennem han gør det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Denne tekst er fra Bob Gordons bog ”Discipelskab – en grundbog i den kristne tro”.