Kinas kristne minoritet vokser

Præst og forfatter Hans P. Pedersen har netop besøgt det nye Kina og bl.a. mødt kirkeledere fra den statskontrollerede Tre-Selv-Kirke og fra Den Uregistrerede Kirke i Yunnan-provinsen i det sydvestlige Kina. Han skriver her om sine indtryk.Der er omkring én million Miao-folk i Yunnan-provinsen i det sydvestlige Kina. Jeg er til gudstjeneste hos dette minoritetsfolk i en afsidesliggende bjerglandsby i 2000 meters højde.

Pastor Zhou Zong Yue og præst og forfatter Hans P. Pedersen, der for nylig har besøgt Kina.

Den er indrammet af grønne bjerge og ligger et godt stykke vej uden for Kunming, byen med det evige forår, hovedstaden i Yunnan-provinsen.
I bjerglandsbyen bor 300 indbyggere, hvoraf de 200 er kristne. De tilhører Tre-Selv-Kirken og har præster, der er ansat og godkendt af myndighederne. For selv om der ifølge den kinesiske grundlov er religionsfrihed i landet, er det ikke tilfældet. Tanken om at lade befolkningen praktisere en tro på Gud i frihed er for skræmmende for styret. Fortsat står intet over kommunistpartiet, og religionen holdes i stramme tøjler, og kirker, templer og moskeer er under statslig kontrol. Kommunistpartiets ledere har i årevis frygtet, at religion bruges som samlingspunkt til modstand mod det kommunistiske styre. Myndighederne forlanger derfor blandt andet, at kristne borgere dyrker deres tro i patriotiske, statsligt kontrollerede kirker.
Af en af kirkens ledere får jeg fortalt, at den første kristne missionær, en englænder, kom til landsbyen i 1904. To år senere kom stammefolk fra hele området til landsbyen og blev kristne. I dag er der ti små landsbyer i området, hvorfra de kristne samles til gudstjeneste.
Bjerglandsbyen, der huser fattige bønder, som hovedsagelig dyrker korn og majs og er kvægdrivere med køer, geder og bøfler, fik først en kirkebygning for 15 år siden. Inden da boede man i og samledes til gudstjeneste i små græshytter. Den nuværende kirke er fra 2001. Den bruges flittigt og ser allerede nedslidt ud.
Under gudstjenesten er bænkerækkerne fyldt med mænd og især kvinder og børn i traditionelle farvestrålende dragter, som er karakteristiske for minoritetsfolkene i området. De synger kristne salmer og sange akkompagneret af et enkelt klaver, nogle få mænd har bibler. Forsamlingen beder med stor indlevelse og lytter senere opmærksomt til en prædiken af pastor Zhou Zong Yue, der er gæstetaler fra Kunming, og som gennemgår den nytestamentlige lignelse om den barmhjertige samaritaner og betoner dens relevans i dagens Kina.

I Tre-Selv-Kirken

Nogle dage senere besøger jeg en regeringskontrolleret Tre-Selv-Kirke, (selvudbredende, selvstyrende og selvfinansierende) i det centrale og moderne Kunming med gigantiske skyskrabere, brede boulevarder og skinnende nye butikscentre i stål og beton.
Jeg bliver budt velkommen af en travl leder af Tre-Selv-Kirkerne i Yunnan-provinsen, pastor Yu Wenliang. Han har afløst den højt respekterede, men nu afdøde pastor Gu, der var leder af Tre-Selv-Kirken og dens bibelskole i Kunming. Pastor Gu havde været udsat for voldsomme forfølgelser under Kulturrevolutionen, en af de mest uhyrlige forbrydelser i det 20. århundrede under formand Maos rædselsherredømme, hvor utallige kristne blev forfulgt, ydmyget, arresteret og i mange tilfælde berøvet livet i fængsler og arbejdslejre.
I kirkens konferencerum på tredje sal fortæller pastor Yu, der også blev forfulgt under Kulturrevolutionen, at han selv er fjerde generation i en kristen familie, og om hvordan det var at være kristen og holde gudstjenester i små familiegrupper, da han var ung.
– Efter 1960 var det ikke længere tilladt at samles til gudstjeneste, men vi holdt aldrig op med at mødes i hemmelighed og bede til Gud. Sådan var det indtil 1980, hvor vi frit kunne samles igen. Kirken er vokset stærkt i Kina siden 1980’erne, og i visse landsbyer er over 90 procent af indbyggerne kristne, siger han.
Kirken vi er i, og som pastor Yu også leder, har 7000 medlemmer, og der holdes 14 gudstjenester om ugen. Kirken får cirka 600 nye medlemmer om året.
Ud over gudstjenester, der hver søndag er besøgt af 2000 kinesere og minoritetsfolk, er der søndagsskole, bibelskole, bibeloversættelsesarbejde og undervisningsprogrammer i forbindelse med socialt arbejde blandt stofmisbrugere og hiv-smittede.
Pastor Yu fortæller, at der er mange stofmisbrugere og hiv-smittede i Yunnan-provinsen. Stoffet transporteres fra Myanmar, det tidligere Burma, gennem provinsen til hele verden. Derfor har kirken bygget hjælpecentre ved grænsen til Myanmar, hvor problemerne er særlig store med heroinmisbrugere, og hvor børn og unge er de mest udsatte ofre for stofmisbrug.
Pastor Yu lægger ikke skjul på, at også Tre-Selv-Kirken nu og da oplever chikanerier fra myndighederne. Han beretter om nylige vanskeligheder med de lokale myndigheder, fordi de faciliteter, kirken har haft ved universitetet, er inddraget og ødelagt af myndighederne, hvorfor kirken er tvunget til at finde et andet sted til undervisning og discipeltræning.
Han oplyser, at der er over 30 kristne træningsskoler i Yunnan-provinsen. Eleverne får to års træning. Et års almen undervisning, da de fleste elever ikke kan læse og skrive, og derefter et års bibelundervisning.

Større frihed

Til gudstjeneste hos Miao-folket i en afsidesliggende bjerglandsby i Yunnan-provinsen. (Foto: Hans P. Pedersen).

Pastor Yu fortæller, at Yunnan-provinsen har 55 millioner indbyggere, 3000 kirker og 850.000 kristne. Der er fire Tre-Selv-Kirker i Kunming, og af byens befolkning på omkring fire millioner er 100.000 kristne.
– Yunnan har det højeste antal minoriteter i Kina. Der er 26 minoritetsfolkegrupper, som tæller 17 millioner mennesker, siger pastor Yu og oplyser, at der er omkring 200.000 kristne i Nisu-stammen, som han i øvrigt selv tilhører, 20.000 kristne i Kado-stammen, 1000 kristne i Biyo-stammen og nogle få hundrede kristne i Fugong-stammen i det sydøstlige Yunnan.
Han understreger, at Bibelen i dag er tilgængelig på kinesisk, men at der mangler bibler, nye testamenter og evangelier på minoritetssprogene i Yunnan-provinsen. Syv minoritetsfolk har Bibelen på deres eget sprog. Andre har dele af Det Nye Testamente eller enkelte evangelier på deres eget sprog.
Han nævner, at de kristne blandt stammefolkene oplever større frihed end de kinesiske kristne, fordi stammefolkene bor isoleret i bjergegnene.
Pastor Yu siger, at den største udfordring for kristne i Kina i dag er undervisning og træning. Antallet af kristne vokser hurtigt, og der er hunger efter Guds Ord, og der er kun omkring 100 pastorer i hele provinsen. Han fortæller, at antallet af kristne i Yunnan i dag vokser lige så meget blandt kineserne som blandt minoritetsfolkene. I kirkerne er man meget afhængig af frivillig arbejdskraft, og mange hjælper til, så de nye kristne kan vokse i troen.
– Tidligere var de fleste kristne ældre mennesker, men nu er det især unge kinesere, som kommer til kirken, og mange intellektuelle og embedsmænd, siger pastor Yu, inden vi skilles og fortæller, at Tre-Selv-Kirkerne i Yunnan-provinsen har gode relationer til Undergrundskirken, der nu oftest bliver omtalt som Den Uregistrerede Kirke.

Den Uregistrerede Kirke

Et andet sted i Kunming taler jeg senere samme dag med pastor Zhou Zong Yue fra Den Uregistrerede Kirke om de uregistrerede kristnes forhold i Yunnan-provinsen.
Han fortæller mig, at Den Uregistrerede Kirke i Yunnan-provinsen ikke længere oplever systematiske forfølgelser fra myndighedernes side.
– Ved Maos magtovertagelse i 1949 blev alle kristne missionærer smidt ud af landet, og forfølgelsen af kristne begyndte. Bibelen blev forbudt og var det frem til 1980, og i perioden 1966 til 1979 var alle kirker i landet lukket. Men under Deng Xiaopings reformpolitik indledtes et mere liberalt forhold til religionsudøvelse. Siden 1980’erne er restriktionerne på det religiøse område blevet lettet. Vi kan reelt se forandringer. Der bliver mere og mere frihed. Myndighederne ved, hvad vi kristne foretager os, men de lukker det ene øje. De slår imidlertid ned på os, hvis der opstår problemer, hvor vi overtræder loven, siger pastor Zhou Zong Yue.
Han fortæller, at i de områder, hvor de danske pinsemissionærer virkede, før kommunisterne kom til magten i 1949, stagnerede arbejdet, efter at de blev tvunget til at forlade Kina. Senere viste de kristne ikke disse områder opmærksomhed og valgte at arbejde andre steder.
– De fleste kristne i Yunnan er i dag i de større byer, bl.a. Kunming, Dali og Lijang. Alene i Kunming samler man i huskirkerne op mod 20.000 kristne, og i huskirkene i hele Yunnan omkring 70.000 kristne. Disse tal skal lægges til de tal, der opgives af Tre-Selv-Kirken, siger pastor Zhou Zong Yue og understreger, at mange iagttagere mener, at der er 70 – 100 millioner kristne i Kina i dag, men de udgør kun en minoritet i en befolkning på 1300 millioner.


Artiklen fortsætter efter annoncen: