Ham bør du kende til

Bruno Rasmussen har skrevet en lille,
god studiemanual til Grundtvig.Der er bare nogle personligheder, som man bør vide noget om. N. F. S. Grundtvig er vel en af de danskere, som har haft størst betydning for ånds- og kulturlivet i en periode af danmarkshistorien, hvor der netop skete meget på den front.Derfor er det også interessant at læse om hans liv, hans samtid og baggrunden for det, han efterlod i sine salmer, historiske skrifter, foredrag mv.

God biografi

Bogen er inddelt i 7 perioder og facetter af Grundtvigs liv fra barndom og til døden i en alder af næsten 89 år. Den biografiske del er meget spændende idet fokusset er på, hvordan Grundtvigs tanker om alt fra skole over politik og til kristenlivet opstod, blev formet og kom til udtryk. Forfatteren giver et indblik i personen Grundtvigs følelsesliv og kriser, dog med en vis distance, som nok igen må tilskrives interessen for de intellektuelle frembringelser. I hvert af de 7 kapitler behandles et par salmer, som knyttes til Grundtvigs liv og tanker.

En studiemanual

Bruno Rasmussen (forfatteren og sognepræst i København) leverer en bog, som er tænkt til brug i studiekredse. Der er således tale om minutiøse forklaringer vers for vers af udvalgte Grundtvig-salmer. Med minutiøse tænker jeg bl.a. på ordforklaringer, fortolkninger med sammenhængs-forklaringer og lignende. Samt en række spørgsmål til eftertanke og samtale, som afslutning til hvert kapitel. Det er blot lidt ærgerligt, at man skal have Den Danske Salmebog liggende ved siden af for at kunne følge med, fordi de udvalgte salmer ikke er med i bogen, men blot kommenteret.
Bogen er kortfattet, men giver et interessant indblik i en væsentlig kulturhistorisk personlighed.

Bruno Rasmussen:
For han er god – noget om Grundtvigs liv og salmer
85 sider • 98 kr.
Unitas