Tema om efterskoler
Efterskole investerer for millioner

Efterskolen Kildevæld i Kolding er ved at gennemgå en gennemgribende renovering. Bygger ny multihal til 300 personer. Oplysning. Det er enhver skoles opgave. For Efterskolen Kildevæld i Kolding indebærer det også ”oplyste” lokaler.Derfor er skolen netop nu ved at gennemgå en gennemgribende renovering:
– Lyse og venlige lokaler har indflydelse på elevernes trivsel. Og øget trivsel fremmer indlæringen, siger forstander Erling Thyde.
Han afslører, at skolen nu vil bygge en helt ny Multihal til 300 personer. Den løber op i 2 mio. kr., og sammen med de øvrige forbedringer løber budgettet op på mellem fire og fem mio. kr.
– Vi har længe trængt til mere plads til fællessamlingerne. Det mærkes især til introduktionsdag for nye elever, hvor vi næsten ikke kan være i spisesal og foredragssal mere.
Den nye hal skal desuden bruges på Landslejren for unge under Apostolsk Kirkes Sommerstævne.

Fra 70 til 102 elever

Efterskolen Kildevæld flyttede ind i de nuværende bygninger i 1981. Skolen blev dengang bygget til 70 elever. I 1999 blev der føjet yderligere 12 elevværelser til – dog uden at udvide undervisnings- og køkkenfaciliteterne. Derfor får hele skolen nu et ordentligt løft, samtidig med at skolen får yderligere fire elevværelser og derfor nu kan rumme 102 elever.
Ud over Multihallen bygges et nyt lydtæt musiklokale med flydende gulv for at hindre forplantning af vibrationer. Et helt nyt fysiklokale er netop blevet færdigt, ligesom klasselokalerne har fået nye tæpper, nyt loft og en tiltrængt vandskuring af de mørkerøde mursten:
– Skolen er efterspurgt, og vi har ventelister, fortæller Erling Thyde. – Vores alternative 11. klasse, Euroclass, har 35 elever – det er flere, end vi nogensinde har haft.
Og det er fagligheden, der trækker, mener forstanderen:
– Alle vore lærere er seminarieuddannede, og hvert år tilbyder vi et par at efteruddanne sig i liniefag. Nu er vores lokaler ved at matche kvaliteten i undervisningen, slutter Erling Thyde.
Slm