Politisk konsulent 60 år

Politisk konsulent Erik Bertelsen, Thorsø, fylder 60 år den 28. september. De seneste 25 år har han været ansat i forskellige lederjob på Kristelig Fagbevægelses hovedkontor, hvor han nu er politisk konsulent. Han arbejder med at påvirke arbejdsmarkedet med Kristelig Fagbevægelses holdninger. Siden sin ungdom har Erik Bertelsen været engageret i kristent arbejde, ofte på ledelsesposter. Han har siddet i Thorsø menighedsråd i mange år, de seneste ca. 10 år som formand. Desuden er han formand for Thorsø Indre Mission.
Schwartz