’Dialog’ må også føre til mission

– Vi må altid gå ind ad døre, der fører til forsoning. Men enhver dialog, som ikke fører mission med sig, er spild af tid, siger Massoud, efter at den muslimske verden har udsendt fredsappel.- Enhver dialog, som ikke fører til mission, er spild af tid, siger Massoud Fouroozandeh, da Udfordringen beder ham om en kommentar til den fredsappel, som den muslimske verden i forrige uge rettede mod kirkeledere.

Massoud i samtale med Udfordringens Bjarne Nederby Jessen.

Fredsappellen kommer fra 138 fremtrædende muslimske ledere inden for de forskellige muslimske retninger Shia, Sunni og Sufi, der i forlængelse af Ramadanen har sendt en erklæring ud til verdens 30 mest fremtrædende overhoveder i den kristne verden.

Lægger op til dialog

I appellen opfordrede de til dialog mellem de to verdensreligioner.
Brevet blev blandt andet sendt til den katolske pave, de ortodokse patriarker i Rusland og Istanbul, de religiøse ledere inden for forskellige protestantiske retninger samt lederne af de koptiske, syriske, armenske og assyriske kirkesamfund i Mellemøsten.
I dokumentet betonede de muslimske ledere, at en dialog mellem de to religioner, hvis tilhængere udgør 55 procent af jordens befolkning, er nødvendig for hele klodens fremtid.
Et spændende udspil. Dog skal man være opmærksom på, at nogle af disse muslimske ledere også var med til at skabe ballade i Mellemøsten i kølvandet på Muhammedtegningerne i Jyllandsposten.

Vi må have
mission som mål

I en kommentar til fredsappellen fra den muslimske verden siger Massoud Fouroozandeh fra den iranske kirke Church of Love, at enhver dialog, som ikke fører til mission, er spild af tid. Han har valgt at omskrive ordene ”så bliver da tro, håb og kærlighed” fra skriftsstedet i 1. Kor. 13.13 til ”fællesskab, dialog og mission”.
– Som kristne skal vi hele tiden have mission som mål. Vi skal naturligvis snakke sammen med den muslimske verden, være venlige, mødes, men målet må være mission gennem relation. Vi må være klare i mælet, og min erfaring er, at muslimer respekterer fundamentalistiske kristne, som ved, hvad de står for og står fast på det, uddyber Massoud.

Glem ikke historien

Hvordan ser du den ”politiske” del af det muslimske udspil?
– Vi skal være åbne for enhver dør, der viser hen mod forsoning. Men samtidigt skal vi passe på, at vi ikke glemmer historien, glemmer, hvad islam står for. Men vi skal også forsøge at komme videre fra fortiden mod fremtiden.
På spørgsmålet, om man kunne forestille sig, at de muslimske ledere kan have en skjult dagsorden, svarer Massoud:
– Vi skal være opmærksomme på den mulighed, men det må ikke hindre os i at gå ind i dialogen.

Måltidsfællesskaber
bygger bro til nydanskere

Det er en god idé, når kristne og muslimer besøger hinandens højtider, siger pastor Massoud Fouroozandeh fra Church of Love.
For nylig stod den muslimske forening DialogForum Århus, samt de to kristne organisationer IKON og KIVIK bag initiativet til 40 kristnes besøg hos muslimer under ramadanen.
Med det håber man, at mødet mellem kristne og muslimer vil lære de kristne om muslimernes vigtigste højtid. Og efter planen vil nogle kristne familier i december invitere muslimske familier til middag.
Muligheden for at opleve et traditionelt muslimsk eller kristent måltid skaber nogle hyggelige rammer for en god samtale om liv og tro og kan bygge bro mellem mennesker.
– Og det er en fantastisk måde at lære hinanden at kende på, siger Massoud:
– Men jeg ville ønske, at muslimerne var mere åbne. Vi skal jo altid indrette os efter deres spisevaner. Her synes jeg, at de burde være mere åbne i forhold til os. Men måltidsfælleskaber er gode til at bygge bro mellem mennesker. Vi bruger det selv meget i Church of Love.