Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 4.75 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg.

Spørgsmål:
Genoplivning?
Kære Orla
Jeg vil tillade mig et spørgsmål, som nok er lidt uden for, hvad jeg tror, du sædvanligvis bliver konfronteret med.
Efter ca. 30 år som førstehjælps-instruktør og samariter (fritidsjob) er jeg nu efter min organisations mening blevet for gammel (73) til at fortsætte. Hvad gør man så?
I mange år har jeg samlet på gamle førstehjælpsbøger, og også materiale fra før sådanne kom frem. Så jeg bilder mig ind, at jeg nu skal bruge mit otium til at studere førstehjælpens historie specielt her i Danmark, med passende udflugter til verden omkring os. Andre har selvfølgelig beskrevet førstehjælp gennem tiderne længe før, jeg fik ideen. Her har beskrivelsen af profeten Elisas` genoplivning af en(skin)død dreng (2. Kongebog, kap.4) gennem flere hundrede år været antaget for at være den første beskrivelse af kunstigt åndedræt ved mund til mund metoden. Men er det mon den rigtige fortolkning?
Der står jo intet om, at han blæser luft i drengen. Der står: ”og derved blev drengen varm.” Og netop opvarmning var jo også dengang en genoplivnings-metode. I ”anden omgang” nyser drengen så de (magiske) syv gange og slår øjnene op. Der står intet om, at nu trækker han vejret. Skal vi ikke snarere se det, som at Herren gennem sin repræsentant på Jorden demonstrerer, at han er herre over liv og død?
På forhånd tak for et eventuelt svar.
Og med venlig hilsen G.S.

Svar:
Gud gør mirakler
Kære G.S.
Jo, du har ret i, at dit brev er lidt ud over det sædvanlige. Men et interessant brev.
Jeg var ikke klar over, at profeten Elisas` genoplivning af den døde dreng, som vi læser om i 2. Kongebog kap. 4 gennem flere hundrede år har været antaget for at være den første beskrivelse af kunstigt åndedræt. Du har din tvivl: Er det den rigtige fortolkning?
Jeg tror ikke på, at det er den rigtige fortolkning. Der står nemlig ingen steder, at drengen skulle være skindød, eller at han svæver et sted mellem liv og død.
Der står nemlig gentagne gange i beretningen, at drengen er død, og at profeten derefter bringer ham tilbage til livet.
Det handler om et mirakel. Et mirakel i stil med det Jesus gør, da han vækker Lazarus op fra de døde.
Ved at forklare miraklet som genoplivning ved kunstig åndedræt, ja, så tager man Guds kraft ud af det. Så er det ikke længere et bibelsk mirakel, men snarere en beskrivelse af, hvad mennesker formår.
Det bliver altså så i sidste ende en bortforklaring af, at vi har en Gud, som er mirakuløs, og som gør undere gennem sine tjenere.
Ganske vist sker miraklet ved, at Elisa udfører en række mærkelige handlinger: – han lagde sig hen over drengen med sin mund mod hans, sine øjne mod hans, og sine hænder mod hans hænder, og han krummede sig sammen over drengen.
Men vi skal lægge mærke til, at inden han gør alt dette, da bad Elisa til Herren.
For øvrigt gjorde Jesus også af og til i forbindelse med hans mirakler noget, som kunne virke mærkeligt. Han spyttede på jorden, lavede dynd og smurte dyndet på den blindes øjne.
Det skete i forbindelse med, at Jesus gav den blinde sit syn igen.
Jeg tror som du, at denne beretning om Elisa og den døde dreng skal fortælle os, hvad Gud formår.
Hør blot, hvordan Bibelen beskriver Gud: – ”Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til.” ( Romerbrevet kapitel 4, vers 17).
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Spørgsmål:
Angst er forfærdelig
Kære Orla Lindskov
Angående helbredelse af angst og depression:
Jeg vil spørge, om du har erfaring med, at folk kan blive helbredt for slem angst og depression. Jeg spørger, fordi jeg selv lider af det, og angsten er forfærdelig.
Jeg er ikke glad for lykkepiller, da de giver mange bivirkninger.
Med venlig hilsen
En kvinde med angst og depression.

Svar:
Guds hjælp til de syge
Kære kvinde med angst og depression
Jesus Kristus kan også helbrede mennesker, som er ramt af psykiske lidelser. Han er ikke kun den store læge for fysisk sygdom. Han er også den store læge for psykisk sygdom af forskellig slags. Jeg har selv set helbredelser ske gennem forbøn på møder; men også ved, at jeg har sendt salveduge til angste og depressive mennesker.
I evangelierne i det ny Testamente læser vi om sygdomme og sygdomskræfter af forskellig slags, der angriber mennesker. Evangelierne fortæller os, at det er en virkelighed for os mennesker her på Jorden.
Men evangelierne fortæller os også om en anden virkelighed, nemlig om Guds hjælp til de syge. Guds hjælp til de syge hedder Jesus Kristus. Hans kærlighed og helbredende kraft er en virkelighed, også i dag. Hebræerbrevets forfatter skriver det på denne måde: – ”Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid.”
I Markus-evangeliet kap. 5, vers 1-20 læser vi om en mand, der havde det psykisk helt forfærdeligt. Ja, han havde faktisk helt mistet forstanden. Bibelen beskriver, at han var fyldt med tonsvis af indre dæmoner. Han må have lidt forfærdeligt.
Han havde ikke haft med almindelige mennesker at gøre i lang tid. Men pludselig står han overfor Jesus Kristus, og derved bliver han normal igen. Det er noget helt overnaturligt og ufatteligt. Men det er også fantastisk glædeligt.
Jesus Kristus kan gøre det samme for psykisk lidende i dag. Det giver glæde at vide det, og glæden er tilladt i kristendommen.
Jeg vil anbefale dig at komme til et møde, hvor der er forbøn. Det er nummer et. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt, så skriv til mig efter en salvedug. Jeg vil gerne sende en til dig, hvis du ønsker det.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg vil med dette brev blot fortælle dig, at Jesus altid griber ind og hjælper mig, når du går i forbøn for mig og sender mig en salvedug. Tak for dit gode arbejde for Herren.
Kærlig hilsen fra
A.P.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Tak for, at du kommer til vores menighed igen. Sidst du besøgte kirken, bad du for mig. To dage efter var mit problem løst. Gud er stor.
De varmeste hilsener fra
E.

Brev:
En hilsen fra Frikirken Filadelfia i Nakskov,
hvor du flere gange har været på besøg

Kære Orla Lindskov
Hermed sender vi dig nogle vidnesbyrd fra mennesker, der har været tilstede på dine møder og er blevet bedt for:
En travl planteskoleejer havde ofte ondt ved hjertet, og var utryg ved tanken om at skulle opereres. Så ved et møde med Orla Lindskov gik han frem til forbøn for sit hjerte og kunne efterfølgende vidne om, at han havde fået det meget bedre.
En anden møde-besøgende ved Orla Lindskovs møder her i Nakskov har kunnet berette om et skinnebenssår, som ikke ville læges, uanset hvad lægen og sygeplejersken gjorde. Hun gik frem til forbøn og har siden kunnet fortælle, at såret efterfølgende helede op.
En dame havde i mange år lidt af migræne og spændings-hovedpine, og blot tanken om at skulle nogen steder, eller blot det at skulle sidde på en stol i længere tid, var nok til at pågældende lagde sig med en kraftig hovedpine. Man havde prøvet alle medicinske midler, som lægen anbefalede, men uden effekt. Også alternativ behandling var blevet forsøgt. Men på et møde med Orla Lindskov blev der bedt for vedkommende. Det er nu ca. 5 år siden, og den nævnte person har ikke haft hovedpine siden.
En dame kom til Orla Lindskovs møde, og hun trak på det ene ben ved ankomsten til mødet. Hun trak ikke på benet, da mødet sluttede. Forbønnen havde sat sit synlige tegn på benet.
Ved alle disse vidnesbyrd var det Guds Kraft, der blev virksom gennem Orla Lindskovs forbøn.
Med kærlig hilsen
Frikirken Filadelfia.
Nakskov.


Artiklen fortsætter efter annoncen: