Grundig indføring i åndsdåb

Karismatikere af enhver observans kan få udbytte af „Beåndet“.Bogen Beåndet er en grundig indføring i Helligåndens dåb. Faktisk en af de mest grundige, jeg har set inden for området.Bogen siger selv, at „ingen af de eksisterende dogmatiske retninger vil se sig helt bekræftet af denne fremstilling“, men mit skøn er, at forfatteren er 90% enig med traditionel pinseteologi. Imidlertid kan karismatikere af enhver observans få udbytte af bogen.
Forfatteren lægger ud med at sætte løftet om Helligåndens dåb i et større perspektiv. Her kunne delen om Helligåndens virke i Gamle Testamente nok være forkortet en smule, eftersom Åndens dåb altså først fandt sted på nytestamentelig tid.
Derudover følger en detaljeret gennemgang af Åndens dåb, som beskrevet i både evangelierne, Apostlenes Gerninger og i Paulus’ breve.
Bogen graver dybt ned i Bibelens ord, og giver en lyst til at studere emnet noget mere – eller på ny. Og det er vel ikke det værste, man kan sige om en undervisningsbog. Der er også mange pointer, som afgjort er en overvejelse værd.

Befriende og tiltrængt kontant

Forfatteren kobler Helligåndens dåb sammen med såvel kraft til tjeneste som kraft til helliggørelse. Selvom han dog heldigvis ikke forfalder til traditionelle helliggørelses-tankegange, hvor Helligåndens dåb formodedes at gøre den troende syndfri, eller mere præcist fri den troende fra den iboende syndige natur.
Der er flere steder, hvor han er befriende og tiltrængt kontant. Som når han slår fast, at Helligåndens dåb er en synlig begivenhed, som ikke blot skal skønnes udfra forandringer i livsstil mv., men som kort og klart kan ses gennem verbale beviser, nemlig tungetale og undtagelsesvist profetisk tale. Her står han fast på det oprindelige syn, som mange steder er blevet temmelig udvandet.

Klassisk pinsekristendom

Det er også befriende, at forfatteren distancerer sig fra spidsfindige diskussioner. Det er med en omskrivning af hans ord ikke vigtigt at diskutere, om man kan være frelst og gå til Himlen, hvis man dør uden at være døbt med Helligånden. Dette er givet. Men spørgsmålet er, hvor længe man kan forblive frelst uden Ånden, og hvor godt man kan klare sig uden, og derfor skal man ganske enkelt hjælpe kristne til at blive døbt i Helligånden, hvis de ikke er det. Dette er klassisk pinsekristendom uden dikkedarer.

Klart anbefalelsesværdig
for karismatikere

Forfatteren er ikke uden et vist bid overfor kirkepolitiske hensyn og svaghederne hos forskellige karismatiske grupper. Men hovedpointen er, at Jesus døber i Helligånden, at vi som kristne skal søge modtagelsen af Ånden, og at vi som kristne skal efterstræbe en komplet forståelse og praksis, som ikke overser eller underbetoner nogle aspekter til fordel for andre. Bogen er klart anbefalelsesværdig, både for den tøvende karismatiker og den overbeviste ditto.

David Pawson:
Beåndet – Jesus døber i én hellig Ånd
190 sider • 198 kr.
Randkløve Bogeri