Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg.

Spørgsmål 1:

Jeg føler mig syg, men
får ingen behandling

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig for at få salvet min salvedug en gang til. Sidste gang, jeg fik den tilbage, syntes jeg, at mine symptomer blev svækket, og jeg håber også, at det vil ske denne gang. Jeg er nemlig ikke rask endnu.
Jeg mener selv, at jeg har en stofskiftesygdom. Men fordi stofskifte-hormonet endnu ikke kan ses i blodprøverne, får jeg ingen behandling; men jeg føler mig syg. Mine øjne er hævede og smerter, og øjenlægen mener, at jeg har Basedows sygdom. Mit syn er også blevet svækket. Men den overlæge, der skal tage stilling til behandlingen, tvivler, så nu er mit eneste håb Guds indgriben.
På forhånd tak
K.M.

Svar 1:

Ikke altid,
svar fra Gud første gang

Kære K.M.
Det er godt, at du sender din salvedug tilbage, så at jeg kan salve den igen. Det er ikke altid, at bønnesvaret fra Gud kommer første gang, vi beder. Det gælder for vore bønner i al almindelighed, uanset hvad det er, vi beder om. Men det gælder også ved forbøn for syge. En kvinde led af en alvorlig og meget generende hudsygdom. Hun skrev til mig og bad om en salvedug. Jeg sendte hende en. Men der skete tilsyneladende ingen bedring med hende. Så sendte hun den tilbage til mig. Jeg salvede den, bad over den igen og sendte den tilbage til hende.
Dagen efter, hun fik den anden gang, var hendes hudlidelse forsvundet fuldstændigt. Gud hører vores bønner første gang, vi beder. Det ved vi. Men af mange og vidt forskellige årsager kan bønnesvaret forsinkes eller helt udeblive. Det ville blive for omfattende at komme ind på disse årsager her. Desuden vil jeg langtfra kunne påstå, at jeg kender alle årsagerne.
Kære K.M., hold ud med at søge forbøn, også gennem salvedugen. Da du sidste gang fik salvedugen, oplevede du jo, at symptomerne blev svækket. Det ser jeg som et opmuntrende tegn til dig fra Gud. Vi vil sammen fortsætte i troen og i håbet om Guds indgreb og din helbredelse.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Tak for opfølgning på forbøn

Kære Orla Lindskov
Mange tak for din tjeneste, og tak for den velsignelse, det er at lytte til dit vidnesbyrd på dine møder. Tak, fordi du er tro i dit kald. Jeg var til møde med dig for nogle måneder siden. Du sagde, at når vi havde været til forbøn på mødet, så måtte vi gerne bagefter have frimodighed til at skrive til dig efter en salvedug. Du sagde, at det nemlig ikke var alle syge, der blev helbredt øjeblikkeligt på møderne. Derfor ville du gerne tilbyde yderligere forbøn ved salvedugen. Du nævnte, at nogle gange var det lige det, der skulle til for at følge op på den personlige forbøn.
Jeg vil spørge dig, om du vil bede fortsat for min mand og sende ham en salvedug. Jeg husker, at du sagde, at vi pårørende, venner eller andre nogle gange skulle handle på den syges vegne. Det har talt stærkt til mig.
Mange tak på forhånd.
Venlig hilsen A.B.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi skal hjælpe hinanden

Kære A.B.
Jeg kan godt forstå, at det har talt stærkt til dig. Det er jo nemlig Bibelens budskab. Vi møder dette budskab f.eks. i Mattæus-evangeliet kap. 9, versene 1 – 8, hvor der bl.a. står: ”Og Jesus gik om bord i en båd og satte over til sin egen by. Og se, der kom nogle til ham med en lam, der lå på en seng. Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: – – -;”
Her ser vi et eksempel på nogle, der handler på en syg mands vegne. Manden er lam og kan ikke selv gå til Jesus for at få hjælp. Men andre handler i tro for den lamme og bærer ham og hans seng til Jesus. Derefter står der, at da Jesus så deres tro, tilgav han den lamme hans synder og helbredte ham efterfølgende. Her ser vi, hvor meget den stedfortrædende eller medhjælpende tro kan udrette. Sådan skriver jeg, for den lamme kan jo også have haft tro.
Der findes også den dag i dag syge, der er sengeliggende, og som af forskellige årsager ikke er i stand til at søge Jesus. Det kan f.eks. være tvivl, vantro, smerter, uvidenhed, der hindrer dem. Men da kan familie og venner gennem bøn være med til at bære dem til Jesus. Det er jo det, du gør ved at sende bud efter en salvedug til din mand. Vi har også beretningen i Markus-evangeliet kap. 2, versene 1 – 12, hvor der står:
– Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem.Så kom der nogle til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: ”Søn, dine synder tilgives dig.” Og længere fremme i beretningen sker helbredelsen, i versene 11 og 12, hvor Jesus siger: – ”Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!”
Også Paulus opfordrer os til at hjælpe hinanden. F.eks. skriver han: ”Bær hinandens byrder.” Og et andet sted noget i samme retning: ”Når et lem lider, lider hele legemet.”
Ja, det gennemsyrer faktisk hele Bibelen, at vi skal hjælpe hinanden og bære for hinanden.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Nattesved forsvandt

Kære Orla Lindskov
Jeg mødte dig en søndag ved et møde i Nakskov. Jeg fortalte dig om min mand, som for nogle måneder siden var blevet syg med kræft i lungehinden. Det er en meget smertefuld form for kræft. Jeg fortalte dig også om de forfærdelige nattesvedeture, han havde. I tirsdags fik jeg en salvedug til min mand. Denne salvedug havde stor virkning. Min mand har siden den dag ikke haft nattesved, og det er bare helt utroligt. Din salvedug og din forbøn har stor magt.
Jeg må indrømme, at jeg var skeptisk. Jeg er opdraget til at tro, at sygdom er Guds straf. Jeg har ofte tvivlet på Guds kærlighed og retfærdighed. Men jeg er glad for, at jeg kom til mødet og lærte dig at kende.
Med kærlig hilsen C.B.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vores oplevelse:

Gigten helbredt

Jeg fik en salvedug tilsendt fra dig til min gigtplagede mand. Og hvad skete der?
Gigten mærker min mand intet til mere. Ja, vi oplever virkelig Guds velsignelse, og vi oplever, at salvedugen virker. Tak for din enestående hjælp. Hvor er Guds veje forunderlige. Tænk, at min mands gigtlidelse ikke blot er blevet helbredt, men også bliver brugt som et middel til opmuntring til læserne af din Brevkasse i Udfordringen. Rigtig mange tak.
Kærlig hilsen fra Kirsten

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Det er nu fjerde gang, jeg skriver til dig for at bede dig om at gå i forbøn for mig på grund af mine problemer i forhold til mine medmennesker. Det går stille og roligt fremad. Det er svært for mig at sætte ord på alt det, Jesus gør for mig; men jeg føler mig så privilegeret og elsket og oplever dagligt, at Romerbrevets kap. 8, vers 28 virker i mit liv.
Kærlig hilsen fra
A.P.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Mit barnebarn fik en salvedug, og jeg synes, at mit barnebarn er i bedring.
Gud velsigne dig til ånd, sjæl og legeme.
Hilsen fra R.H.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Indsendere er kendt
af redaktionen

Alle navne på indsendere af breve om oplevelser af Guds hjælp og helbredelse er redaktionen bekendt, selv om de optræder anonymt i avisen.