Hvordan er du, når ingen ser dig?

Bill Hybels har skrevet en lille klassiker om menneskets karakter.I denne bog sætter den kendte præst for megakir-ken i Willow Creek, Bill Hybels, fokus på menneskets karakter. Som titlen antyder, handler karakter om, hvordan man er, når ingen ser en.Præmissen er (naturligvis), at en god karakter er afgørende for en kristen, både som forudsætning for at lykkes i liv og tjeneste og som mål for helliggørelse.
Bill Hybels fokuserer på en række udvalgte karaktertræk, f.eks. mod, disciplin, vision og udholdenhed, samt barmhjertighed og ”tough love”. Han kommer meget fint rundt om emnerne, med gode og lettilgængelige illustrationer og fortællinger fra sit eget liv. Det er et ekstra plus for bogen, at den kommer fra en mand, Gud har brugt, og som har haft brug for at udvikle og forbedre sin egen karakter for at stå distancen.

Mange konkrete råd

Bogen adresserer behovet for at se andre såvel som at kunne sige fra i kærlighed, hvis det er nødvendigt. Der er således formaninger både til den, som af natur er ”blød”, og den, som er mere ”hård”. Bogen kommer også ind på behovet for at tage beslutninger og stå fast på dem som forudsætning for at opøve disciplin. Den rummer således mange konkrete råd til at opdyrke de forskellige karaktertræk.
Budskabet er på sæt og vis enkelt, men meget relevant, og det leveres aldeles glimrende af Hybels, som har begået en lille klassiker om emnet, som klart kan anbefales.

Bill Hybels:
Alt det som ingen ser
116 sider • 125 kr.
Randkløve Bogeri