Ferie med indhold
Børn tager vennerne med på lejr

– Mange børn tager deres venner med på lejr. Derfor er sommeren uden tvivl den tid på året, hvor vi er i kontakt med flest kirkefremmede børn.

Sommerlejrene giver en stor kontaktflade til kirkefremmede børn. Fra en LM-lejr.

Det siger Lisbeth Margård Pedersen, som er kursus- og materialekonsulent for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).
Alle lejre i DFS-regi arrangeres lokalt i Indre Missions (IM) kredsforbund, og der findes ikke en samlet oversigt over lejrsteder og hvor mange børn, der deltager.

Stor udfordring

LM Kids, som er Luthersk Missions (LM) børnearbejde, oplyser på deres hjemmeside, at de har syv lejrsteder, fordelt med tre i Jylland, to på Sjælland, et på Falster og et på Bornholm. Hvert år deltager 2.500 børn på disse lejre, og LM Kids genkender tendensen med den store kontaktflade, lejrene giver:
– Det er meget positivt, og det er også en stor udfordring, siger Kaj G. Kristensen, landsleder i LM Kids.
Han deler børnene op i tre kategorier: Børn fra missionske hjem. Børn, som kommer i et kristent klubarbejde, men hvis forældre ikke kommer i kirke eller missionshus. Og børn, som kun kommer på lejrene, men som gerne kommer igen år efter år.
– Vi får lov at være sammen med børnene på lejr og vise dem flere sider af livet, både omkring det at være kristen og med, hvordan vi omgås hinanden på en ordentlig måde, fortæller Kaj G. Kristensen.

Mange veje

I LM Kids’ lejrarbejde har de dog også oplevet at blive kontaktet af sagsbehandlere i en kommune, som har spurgt, om de kunne tage børn med, som er svært socialt belastede.
I enkelte tilfælde har der været børn med på lejrene, som har haft så meget ”med i bagagen”, at de frivillige lejrledere må konstatere, at de ikke har ressourcer og kompetancer nok til at løse denne specialopgave.
– Så er det bedre at melde klart ud, at vi ikke magter denne opgave. Ellers slider vi medarbejderne ned, og de pågældende børn vil bare få endnu en dårlig oplevelse.
Det er Kaj G. Kristensens erfaring, at der er mange veje, der kan føre et barn til en lejr. De kan søge på nettet eller snakke med venner. Eller det kan være gennem familierelationer eller forældrenes arbejdskolleger.

Brandgodt

DFS har netop udgivet årest materiale til brug på sommerlejrene. Det er hæfter til børn, juniorer og ledere med oplæg til fem bibeltimer. Titlen er i år ”Brandgodt”. Det bruges på de fleste DFS-lejre, men også på fx LM-lejre.
Der er trykt 1.900 børnehæfter og 1.600 juniorhæfter, som kan købes gennem Forlagsgruppen Lohse.