Kunst-tema
Lohse opretter et net-galleri for kristne kunstnere

Podie er et nyt kirkeligt galleri på nettet.Det er et tilbud til udøvende kunstnere om at få markedsført deres værker professionelt. Bag galleriet står Forlagsgruppen Lohse – et stort kristent forlag ejet af Indre Mission.
Det er et professionelt galleri, som drives på kommercielle vilkår, men målet er ikke først og fremmest at tjene penge.
– Målet er at give mennesker mulighed for at træde et skridt nærmere Gud i mødet med kunsten, som Podie-kunstnergruppens leder Helle Noer formulerer det.
Det koster 500 kr. at få oprettet en side i Podie Galleriet. Til gengæld forpligter Podie sig til at markedsføre netgalleriet i relevante medier. Der stilles ikke krav om et specielt kirkeligt tilhørsforhold for at blive optaget som kunstner i galleriet. Den eneste betingelse er, at værkerne kan forenes med det kristne værdigrundlag. Hvis man sælger noget, skal Podie have 40 pct. i provision, og kunstneren skal selv bekoste forsendelse af værket. Netgalleriet kan også formidle udsmykningsopgaver mod en provison på 15 pct.
I en Elite-afdeling af galleriet udstiller en lille gruppe udvalgte kunstnere, som har indgået en særlig samarbejdsaftale med galleriet. Det gælder bl.a. Jørn Henrik Olsen.
Der er nedsat et uvildigt kunstudvalg til at udvælge kunstnere til elite-delen.
På hjemmesiden er der en særlig butik, hvor man kan købe reproduktioner af udvalgte kunstværker. Der er tale om digitalprint af meget høj kvalitet.
Henri.