Åndelig fornyelse
Nådegaver skal til at sprudle i Indre Mission

Profeti, helbredelse og tungetale er i årtier blevet fortiet i IM. Men nu skal Helligåndens nådegaver frigøres til mission, ifølge årsmøde.Nådegaver er ikke kun forbeholdt karismatikere og frikirkekristne. De er for alle kristne – også dem i Indre Mission, selv om de er blevet fortiet i årtier.

Deltagerne ved Indre Missions årsmøde diskuterede ivrigt i grupper, hvordan de kunne få nådegaverne frem i bevægelsen. Foto: IMT.

Men på Indre Missions Årsmøde d. 6.-7. juni kom de for alvor på dagsordenen.

Bibeltro mod
Helligånden

Og her fik Helligåndens gaver så megen vægt, at de ifølge Indre Missions Tidende ikke blot betragtes som ”valgfrit pålæg, som vi kan vælge til og fra, som det nu passer ind i vores kirkelige tradition”.
– Vil vi være bibeltro, må vi være det i alle forhold – også når det gælder Bibelens tale om nådegaverne, indledte landsungdomssekretær Anders Møberg. – For Paulus taler om nådegaverne, og han gør det med vægt.

Kristne kan have mere
end én nådegave

250 personer havde på årsmødet valgt et seminar om nådegaver, og her blev det slået fast, at kristne sagtens kan have flere forskellige nådegaver på én gang.
Men nådegaverne til at tale profetisk, til at tale i tunger, til at helbrede og til at uddrive dæmoner skiller sig ud ved, at de kun i meget begrænset omfang kommer til udtryk i Folkekirken og IM, skriver IMT i en reportage fra årsmødet.

De fire fantastiske

– Egentlig er det mig meget imod at gøre netop disse fire nådegaver til noget særligt. For i Ny Testamente behandles de på lige fod med alle andre nådegaver, sagde undervisningskonsulent Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen og gav denne forklaring på ”de fire fantastiske”:
– Profetien giver Guds Ord slagkraft ind i sind og hjerter. Helbredelsens gaver giver Guds underfulde hjælp til syge. Tungetalen kan hjælpe os i vores bønsliv. Og dæmonuddrivelser kan sætte besatte fri og give os åndelig frimodighed. Alle fire forkynder, at Guds rige er en realitet midt iblandt os, og at det virker, forklarede Sprint. – Gud har disse nådegaver på vores arbejdsliste i dag.
Ifølge Sprint er ingen af de fire ’fantastiske’ nådegaver helt fraværende i IM. For at fremelske dem blev www.naadegaver.dk lanceret på årsmødet.
/sl