Åndelig fornyelse
Hvad hindrer fornyelsen?

– Jeg har spurgt Gud, om der kommer vækkelse til Danmark. Hans svar var, at det er trange tider i Danmark for vækkelse, fordi der er modstand imod Guds rige, skriver cand. jur. Birgitte Nielsen, Holstebro. Umiddelbart kunne man måske tro, at det var de ikke-kristne, der havde modstand imod Guds Rige, men de skal først have Guds Rige forkyndt, før der kan opstå virkelig modstand.

Overraskelsen

Så kommer overraskelsen. Modstand imod Guds Rige kommer fra Guds egen menighed, fx. når kun de dele af evangeliet bliver forkyndt, som lederne selv kan stå inde for, eller deres kirkesamfund/organisation/netværk mv. står inde for. Eller når ledere vil have menigheden til alene at opfylde hans/hendes personlige kald og ambitioner, og når ledere bliver strenge herrer. Lad mig give nogle eksempler på modstanden imod Guds Rige:

Dele af Guds Ord mangler

De gode nyheder forkyndes, uden den del af Guds Ord der taler om, at der engang kommer en tid, hvor kristne skal stå til regnskab for deres kristenliv, også selv om vi lever i nådens tidsalder.
Det sker ved Guds domstol jvf. Romerne kap. 14 vers 10. Hele Guds Ord forkyndes ikke, for ikke at skræmme kristne bort fra kirken, men måske også fordi man ønsker at være populær.

Kraft, tegn og undere
forkyndes ikke

Der forkyndes ikke om tungetale, kraft og undere m.v.
I Apostlenes gerninger kap. 2 vers 4, kap. 10 vers 46 og kap. 19 vers 6 ser vi, at det ikke alene var apostlene der modtog Helligånden.
I første Korinter kap. 4 vers 20 læser vi ”Guds Rige består jo ikke i ord, men i kraft”. Markus kap. 16 vers 17 ”og disse tegn skal følge dem der tror: med fuldmagt fra mig, skal de… (læs det selv). Læs også kapitel 15 vers 18-19.

Der forkyndes lov –
særligt de 10 bud

Der forkyndes lov og ikke nåde. Man er helt udenfor Guds Ord jf. Romerne kap. 10 vers 2 – 4 ”Jeg kan bevidne, at de brænder for Guds sag, men at de mangler forståelse for, hvad hans vilje er. De forstår nemlig ikke, at det at blive godtaget af Gud er en gave.
I stedet prøver de at blive accepteret af ham ved at gøre, hvad de kan, for at opfylde Toraen. De har ikke forstået Guds måde at gøre det på, for Toraens tidsalder ophørte, da Kristus kom. Alle mennesker bliver nu accepteret af Gud ved tro på Kristus”.
I en tidligere udgave af Bibelen står der i vers 3 ”de forstår nemlig ikke retfærdigheden fra Gud, men søger at opstille deres egen retfærdighed, og har derfor ikke bøjet sig under retfærdigheden fra Gud”.
Galaterne kap. 5 vers 4 ”I der søger at blive accepteret af Gud, ved at følge de jødiske love (herunder de ti bud), har afbrudt forbindelsen med Kristus. I har sagt nej til Guds nåde”.

Fokus på egen tjeneste

Ledere, der har fokus på deres egen tjeneste, som alt og alle skal indrette sig efter.
Guds Ord siger i Efeserne kap. 4 vers 11 og 13 ”Kristus gav os apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere.
Deres opgave er at træne de kristne til at udføre hver deres tjeneste, så Kristi legeme kan styrkes og udvikles, indtil vi alle når frem til enhed i troen på og forståelsen af Guds Søn, til en sådan grad af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus”. Guds Ord er meget klart. Ingen leder bør have så meget fokus på sig selv, at opgaven ikke udføres.

Ledere der er herrer
og ikke tjenere

I Mattæus evangeliet kap. 20 vers 25-27 står ”I ved, hvordan magthaverne i denne verden holder af at herse og hundse med folk, og hvordan de store nyder at vise deres magt overfor de små. Sådan må det ikke være hos jer. De, som gerne vil være store og betydningsfulde iblandt jer, skal være tjenere for alle de andre”.
Som altid vender Jesus rundt på tankegangen i forhold til verdens tankegang.

Modstanden

I det første tilfælde viser man blandt andet, at man har modstand mod den del af Guds Rige, der vedrører Guds domstol.
I det næste tilfælde viser man, at man har modstand imod Helligåndens virke i Guds kraft.
I det tredje tilfælde har man sat sig selv helt uden for Guds Ord.
De to sidste eksempler er heller ikke efter Guds Ord, som det står skrevet.
Guds Rige består af kraft, men Guds kraft følger Guds Ord. Ved at afvise dele af Guds Ord, ved at indskrænke Guds Ord, ved at have sin egen tjeneste i fokus eller ved at være strenge herrer, afvises dele af Guds Ord, og det er modstand imod Guds Rige.
I alle tilfælde stiller ledere sig op, og i deres egne tanker er de klogere end Guds Ord, som de så regner med underlægger sig deres forståelse. Det sker selvfølgelig ikke. Modstand imod Guds Ord ER modstand imod Guds Rige. Derfor trækker vækkelsen ud, men den kommer, siger Herren. Den er på vej.
Gud har planlagt, at vi skal følge ham i alt. Det drejer sig om vores eget liv og det drejer sig om hele Guds Ord, som vi derfor ikke kan vælge og vrage imellem og ophæve fordi vi, eller vores kirke, har en anden forståelse.
Når vækkelsen kommer, vil der falde meget kraftfuld ILD. Det er allerede så småt i gang i vort land, og kalder os til bekendelse af vort oprør imod Guds Ord, imod Guds Rige.

Bedømmelse

Når vækkelsen kommer, vil nogen sikkert indvende, at de falske profeter også kan gøre store mirakler og undere.
Det er også sandt, men det, der vil kendetegne dem, er netop, at de gør store tegn og undere, men det vil være helt uden at løfte navnet Jesus op og give Gud al æren.
Jesus siger, at vi skal kende mennesker på deres frugter og bedømme, om der er frugter i deres liv, som kun en hellig og gudfrygtig livsførelse frembringer.
Hvad gør vi så, når vi ikke personligt kender deres livsførelse? Dømmer vi dem bare, eller er vi i stand til at genkende Helligåndens arbejde?
Jeg har hørt mange sige ”jeg er kristen, så jeg kan bedømme åndeligt”. Her kommer endnu en overraskelse.
I den udstrækning og i den grad vi har ladet vort indre menneske forvandle ved Helligånden, er vi i stand til at bedømme åndeligt, ellers er vi ikke. Det er jo kun de åndelige, der kan bedømme åndeligt.
På de områder i vort liv hvor vi endnu ikke, er blevet forvandlet i vores kød, er vi åndeligt blinde. Her mangler vi lys, men Guds nåde arbejder altid på åbenbaring af Hans Ord i vort indre, og på sådan en måde, at kødet dødes. Altså når vi giver ham lov.
Har man levet som kristen uden at tillade Helligåndens vejledning at påvirke en, vil man have Guds Ånd i sin ånd, men man vil fortsat tænke og handle i kødet. Det er jo ikke blevet forvandlet. Sådan et menneske er frelst, men helliggørelsesprocessen er ikke kommet ret langt, og man er ikke i stand til at bedømme åndeligt, desværre.
For at et menneske kan være åndeligt, må Guds Ord have forvandlet vort indre ved Helligånden, i det mindste i nogen grad.

Hvorfor Gud venter

Gud venter, fordi hver eneste person der virkelig har valgt Jesus til i deres liv som Frelser og Herre, skal have en mulighed for at lade den begyndende ild kalde den troende til omvendelse.
Ledere er selvskrevne til at gå foran i omvendelsen. Det er Guds kærlighed der rækker ud, for når ilden falder for alvor, vil vi enten stå den imod, fordi den ellers brænder os op, eller vi vil byde den velkommen i sand omvendelse og accept af Guds Ord og Guds Rige.
Står ledere ilden imod, vil andre blive ført ind i bedraget og være blinde for hele Guds Ord.
Endelig er det vigtigt, at vores tro kommer til at omfatte hele Guds Ord, fordi fra vores egen personlige tro og bekendelse af Guds Ord, springer Guds kraft frem som levende vand, så Guds Rige bliver synligt iblandt os.
Der er måske ikke noget at sige til, at Guds menighed i Danmark er uden kraft.
Gud siger, at nu er tiden kommet så fat et andet sind, for Guds Rige er nær jf. Markus evangeliet kap. 1 vers 15 ”Nu er tiden inde!” sagde han “nu er Guds Rige kommet. I skal ændre jeres indstilling (egne holdninger og meninger), og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer”.
Det betyder hele det glade budskab, som Jesus bragte.
Vi lever alle under Guds nåde. Derfor indsatte Gud i sin kærlighed første Johannes kap. 1 vers 9 i Bibelen.
Dette skriftsted er indsat for de kristne. Bekendelse af synd hører ikke kun til ved frelsen, men igennem hele kristenlivet, når vi bliver opmærksomme på problemet. Gud er virkelig en nådig og tålmodig Gud.

Sammen med de der ønsker at se vækkelse og Guds kraft i funktion i Danmark, og som er villige til at lade hele Guds Ord være fundamentet i deres liv, uanset de nuværende omstændigheder i eget liv og i den danske del af Guds menighed,
Birgitte Nielsen,
Holstebro.

Birgitte slap det okkulte

Birgit Nielsen var selv dybt involveret i det okkulte gennem 12-14 år. Hun eksperimenterede med alt alternativt og underviste andre. Men da hun selv kom i en livskrise virkede det ikke længere…
På selvmordets rand mødte hun en kvinde, som fik hendes med i en levende kirke.
Hun kom til tro på Jesus og hendes liv forandrede sig totalt fra fortvivlelse til nyt håb.
– Års meditation havde aldrig banet vej til Gud. Og nu sad jeg her på en stol i en kirke og erfarede bogstaveligt, at „tæppet“ imellem mig og Gud revnede oppefra. Jeg omvendte mig fra alt det okkulte og gav mit liv til Jesus Kristus, som min Frelser og Herre, fortalte Birgitte i et interview, som findes på udfordringen.dk.