Profeti om jordskælv i California

Forkortet oversættelse af profeti fra 14. juni: ”Jeg så to kæmpe dømmende engle som bar en le. De råbte højt: “THE BAY, THE BAY” (Bugten). Og jeg så en mægtig rystelse begynde under jorden. Af Wendy Alec
Grundlagde GOD-tv sammen med Rory Alec.
GOD-tv kan nu ses af ½ mia. menesker i 200 nationer.

Og Herren sagde: ”Fra Stillehavets bund skal det komme med ild og vand.” Jeg så på Himlen skrevet: ”Tomme beholdere” over San Francisco – og vægten, som vejer synd og dom, var så fuld, at dommen ikke kunne holdes tilbage.
Og jeg så en åndelig flamme brænde fra Los Angeles og Californiens sydlige kystlinje. Og engle med et banner: ”Vækkelse bryder ud” og en forbindelse til Lakeland. Dette skete i en anden tidslinje. Jeg blev ført tilbage til den store ødelæggelse. Og jeg så et skilt med ”Golden Gate – skøgers og afgudsdyrkeres alter.” Og ordene: Baal og Afguderi – Liderlighed – Lyst – Sodoma og Gomorra.
Og jeg så San Francisco – ødelagt og formørket helt til den nordlige kyststrækning. ”Råb! Råb til den højeste Gud! For dine afguder er alle faldet og skal ikke mere opstå.”
Jeg så en pragtfuld regnbue, som rejste sig i det nordlige Californien over det ødelagte San Francisco til Sydcalifornien. Og ud af den så jeg Golden Gate, mægtig som himlens porte. Og jeg hørte Herren sige: Nu vil jeg oprette min Golden Gate på dette sted. En bro til anger, vækkelse, renselse, hellighed.”
Og en tyktflydende eliksir flød fra Redding til San Fransisco, San José og til Los Angeles, og forgreningerne blev forenet.

Så blev jeg taget tilbage til den anden tidslinje – mere som om det var nu og tiden før ødelæggelsen. Og jeg så tusinder af små lys. Det var små forbøns-grupper, som gennemtrængte himlen. Et skarpere lys kom fra fællesskaber af kirker. Jeg så fem i Los Angeles, de andre var i nord og syd Californien. Og englen råbte: “Hellig, hellig er du Herre, hellig er Lammet!”
Og det var på grund af disse, at dommen over Los Angeles blev holdt tilbage. Og jeg så et skilt: ”Mere tid – vækkelsesild”. Og jeg forstod, at der skete et stort skift i ånden midt i Los Angeles og Californien. Det skete nu – i denne tid, at Herren satte sit fokus på Californien. Et flammende fokus.
Jeg følte, at Faderens øjne var som brændende af barmhjertighed, af hans dom og alligevel hans uendelige nåde. At han var blevet dybt rørt af hans folks nødråb.

Jeg så et andet skilt: ”Vækkelsesild i Vest” og jeg så, at strømmene fra Redding forenedes med dem fra Los Angeles, og en heftig smeltet strøm fra Lakeland. Den var så hvæsende og brændte med ild fra Den Gamle af Dage. Og floderne fra lysbærerne forenedes med denne flod. Og jeg forstod, at der hvor Lammet blev tilbedt, forenedes floderne, og der ud af udsprang den californiske vækkelsesild.
Og jeg så ordene: ”En stor nåde skal blæse fra Sydcalifornia nordpå helt til staten Washington og Seatle og Vancouver og Stillehavet, skal den blæse”, siger Herren.
Og vinden gik til Asien. Jeg så Japan og Korea. Og jeg så en anden smeltet flod fra Kina, den var anderledes, med levende springende fisk, som svømmede mod strømmen. Og floden vendte tilbage til Vestkysten, som om evangelisterne fra Kina var en del af en endnu større vækkelse i fremtiden i Californien, men også i Korea, både Syd og Nord og i Singapore.”

(Profetien kan findes uforkortet på engelsk på uk.god.tv).