Vi går i natkirke

Der bliver stadig flere natkirker i Danmark. Vi har besøgt én af dem.Det er søndag aften. Klokken er 20.00. Dørene til Sundby Kirke er slået op. Udenfor blæser fakkellysene stille i vinden. Et stort banner ved busstoppestedet på Amagerbrogade uden for kirken fortæller, at der er Natkirke fra kl. 20-23.30.

Banneret uden for Sundby Kirke på Amager inviterer til natkirke søndag aften. I Natkirken foregår tingene lidt anderledes.

Den første time kommer der ingen, men så begynder de at komme enkeltvis, to og to, en gruppe på 3. Sætter sig stille ind i kirken. Nogle skriver en bøn og lægger den i krukken, andre tænder et lys.
Nogle sætter sig og får en kop kaffe, taler med præsten eller en af de frivillige.
Ved indgangen til kirken bliver de gudstjenestesøgende denne aften mødt af et velkommen fra natkirkepræst Poul Erik Bechmann og menighedsrådsmedlemmerne Charlotte Strandgaard og Carin Juul Genfer.
De besøgende bliver tilbudt en kop kaffe og får et velkomst-ark, der fortæller noget om Natkirken. Endnu et menighedsrådsmedlem, Klaus Jørn Nielsen, tager sig af den stille musik i kirken og tjener med ved altergangen.

Flere natkirker

Blandt arrangørerne er forfatteren Charlotte Strandgaard.

Natkirkebegrebet er dukket op flere og flere steder ud over landet. Den første så dagens lys i Københavns Domkirke i 1999, og domprovst Anders Gadegaard siger, at natkirkerne er ”den største kirkelige fornyelse de sidste 10 år.”
Natkirken er lige så meget kirke som at deltage i en gudstjeneste om søndagen. Men i Natkirken foregår tingene på en lidt anden måde, end de plejer i kirken. Der er plads til stille bøn og salmesang, men der er også plads til rollespil, diskussioner, musik, poesi og meget andet. Alt for at forstå Gud og kristendommen bedre. Her kan man lade dagens puls falde til ro og lade freden sænke sig over én.
I Sundby Kirke på Amager har man nu haft Amager Natkirke i et års tid på initiativ af forfatter og menighedsrådsmedlem Charlotte Strandgaard.
Man havde forventet, at der ville komme en del ældre og en del hjemløse og vagabonder, der blot ønskede et par timer inde i varmen, men sådan er det ikke. Der kommer mange unge og yngre, også fra kirkens nabolag vover man sig ind i kirken. Mange kommer i en kirke for første gang i årtier.En mand, der hele sit liv havde sagt, at han aldrig ville sætte sine ben i en kirke, fandt en aften ind i Natkirken.
Nogle kommer for at søge stilhed til eftertanke, mens andre håber på en god snak. En lettere beruset mand spørger Poul Erik Bechmann, om han har direkte kontakt til de øvre magter. Nogle kommer med smil, andre med tårer i øjnene.
– Vi respekterer naturligvis deres ønsker, og alle får et velkomst-ark om deres muligheder i kirkerummet og om selve idéen med en natkirke,” siger natkirkepræst Poul Erik Bechmann til Udfordringen.
Det er ganske spændende at bladre i Natkirkens gæstebog. Her kan man se, at der også kommer udlændinge, bl.a. fra Mellemøsten. Nogle navne går igen og viser, at man har været der flere gange.
I kirken er der et lyskors på gulvet, hvor man kan tænde et lys for sig selv eller nogen, man tænker på. Man kan også trække et bibelord, ligesom der er en forbønskrukke, hvor man kan lægge sit forbønsemne. Det fremgår af de bønner, de besøgende lægger i krukken, at der afleveres en del bønner angående danske soldater i Afghanistan, fred for kurderne, fred i Irak, bedre forhold for flygtninge i Sandholmlejren samt bøn for de autonome.

”Herre, frels mig
fra travlheden”

Medarbejdergruppen ved Natkirken har fået en overvældende samling af bønner fra de besøgende. Bønnerne læses op og bliver bedt under forbønskvarteret kl. 21.15.
Forbønskvarteret varer af og til næsten 30 minutter. Denne aften bedes der bl.a.: ”ræk din hånd ud over de lidende mennesker i Burma og de iranske flygtninge i flygtningelejren”, ”vær hos alle dem, der ikke kan klare dagens krav”, ”lad kærligheden fylde i min lille familie”, ”trøst og styrk alle ensomme og frygtsomme”, ”gør os til glade kristne for alle, der trænger til glæde og livsmod”.
De mere end 300 bønner, der indtil nu er lagt i Natkirkens krukke, er indholdsmæssigt overvældende. Der er bønner om helbredelse og om hjælp til en forestående eksamen, til problemer i familien og den store verden.
En søndag var der en bøn for de unge med relation til Jagtvej 69, ”der ved nedrivning af deres opholdssted har mistet deres identitet. Bevar dem fra at slå følge med volden og velsign du de unge, der kæmper for et fredeligt alternativ til det etablerede ungdomsmiljø. Amen”.
En anden bøn har bl.a. ordene: ”Frels mig fra travlheden”. Amnesty Internationals kirkegruppe har formuleret en bøn med ordene: ”Herre, gør dagen i dag til et åbent og varmt møde med vore medmennesker og verden omkring os. Amen”.
Der er Natkirke i Sundby kirke den anden søndag i måneden kl. 20-22.30. Poul Erik Bechmann, pensioneret præst, Ellen Gylling fra Nathanaels Kirke (tidligere gadepræst) og Peter Buch fra Højdevangs Kirke er aktive præster i Natkirken.