Den økonomiske krise forudsagt i 2005

Den 24. november 2005 kom violinisten Maurice Sklar med en lang profeti om, hvad der skulle ske i de kommende år som optakt til Jesu genkomst.

Maurice Sklar

I profetien nævnes følgende, som pludselig tre år senere virker meget aktuelt i den økonomiske verdenskrise:
”New York vil opleve tre domshandlinger før afslutningen af 2008. Den ene vil blive mere ødelæggende end den anden.
Den ene vil ryste hele verdensøkonomien og forkrøble den engang så uovervindelige økonomiske magt i Amerika.Millioner af mennesker vil på et øjeblik miste alt. Sammenlignet vil det få krakket på aktiemarkedet i 1929 til at være noget småt. Amerika vil ikke længere være verdens førende økonomiske magt.
En anden domshandling vil ramme et stort stadion under en sportsbegivenhed. Og en eksplosion vil lægge næsten en hel bydel af New York øde.
Men for jødernes skyld i New York vil jeg overnaturligt redde dem. Og derefter vil jeg virke den største hjemvendelse af jøder fra USA og andre dele af verden, som historien nogen sinde har set.
Men det bliver først efter sammenbruddet af det økonomiske system, som de er afhængige af, at de vender hjem til det land, jeg har lovet dem.
Tokyo i Japan. Hong Kong i Kina. Johannesburg i Sydafrika. Calcutta i Indien. Sydney i Australien. Chicago i Illinois. Los Angeles i Californien. Paris i Frankrig og mange andre byer vil opleve store katastrofer inden for de næste fem år. Millioner og atter millioner af mennesker vil omkomme.
Aids-epidemien vil reducere Afrikas befolkning til halvdelen af dens nuværende størrelse inden for de næste fire år. Mange andre uhelbredelige sygdomme, hungersnød, tørke og sult vil snart ødelægge de underudviklede lande på en måde, som det aldrig er sket før. Nordkorea vil udføre et pludseligt atomangreb for derefter at blive fuldstændig ødelagt. Kun Sydkoreas bønner kan forhindre dette. Pakistan vil blive et ledende center for verdensterrorisme og vil opleve et atomangreb.
Israel vil snart sprænge iranske atomanlæg. Syrien vil bryde økonomisk sammen og blive erstattet af en fanatisk islamisk regering. Et stort Al Qaeda-koordineret terroristangreb vil ødelægge mange historiske steder i Europa, som engang var bastioner for sand kristen tro, tilbedelse, kunst og musik.”

Profetien findes på www.7xs.dk/profetier/mauricesklar.htm