Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål:

Hvordan kommer jeg i gang…?

Kære Orla Lindskov
Jeg er i en længere sygemeldingsperiode lige nu, og den har givet mig mulighed for at tænke over tingene.
Jeg har altid haft den tanke, at de manglende muligheder i mit liv skyldtes manglende eksamensbeviser. Sådan blev jeg præget fra mit hjem, hvor alt handlede om, at vi børn skulle se at få gode eksamenspapirer. Jeg var den eneste, der ingen fik.
Jeg er nu medlem af en frikirke, og jeg ville så gerne være rigtig aktiv for Jesus. Men også her er jeg hæmmet. Jeg føler, at jeg ikke ved nok eller er dygtig nok til at fortælle andre om Jesus. Hvordan kommer jeg i gang, for viljen er der bestemt?
Jeg har længe haft min egen plan for, hvordan jeg kan komme i gang med at tjene Jesus og fortælle andre om Jesus. Jeg vil tage på Højskole et år og få et bevis på, at jeg har været der. Det vil styrke mit selvværd, og jeg tror også, at det vil åbne døre for arbejde og tjeneste i min menighed. Jeg tror også, at Gud vil være med og velsigne min plan.
Jeg har også bedt om at få mit eget hus og en bil. Det har næsten alle de andre i menigheden. Hvis jeg fik disse to bønner opfyldt, ville det rykke meget i den gode retning i mit liv. Det ville også styrke min selvbevidsthed.
Jeg har i snart to år gået hos en god psykolog. Jeg har anstrengt mig meget for at følge hendes anvisninger. Jeg kan også fuldt ud se fornuften i det, hun siger, jeg skal gøre, og det, hun siger, jeg skal tænke om mig selv. Men det er som om, det hele falder til jorden, når jeg ikke har hende over for mig. Jeg anstrenger mig for at følge hendes råd; men det lykkes bare ikke.
Jeg synes også, at jeg har for lidt kærlighed. Inderst inde er jeg nok meget egoistisk. Jeg ville gerne opleve Helligåndens liv noget mere. Men hvordan skal det gå til?
Du har, Orla Lindskov, rådet mange i din Brevkasse. På forhånd tak for dit svar.
Hilsen
Ham uden
eksamensbeviser

Svar:

Start dagen med at sætte dig et mål

Kære Du uden
eksamensbeviser

Mange mennesker tror, at de mangler muligheder i deres liv, fordi de mangler eksamensbeviser. Men min erfaring er, at ønsket om at tjene Gud åbner dørene. Ønsket om at tjene Gud skaber midlerne.
Vores styrke ligger ikke i eksamener eller forbindelse til indflydelses-rige mennesker. Vores styrke ligger i, at vi er klar over, hvorfor Gud har sat os her på jorden.
Du vil være en meget vigtig person her på jorden, hvis du ser dig selv som en del af Guds frelse og Guds helbredelse af denne verdens mennesker.
Det er ikke så betydningsfuldt, hvor du gik i skole, hvor mange eksamener du bestod, eller hvad for en familie du kommer fra. Hvilken gave du end har til Gud, hvor ydmyg og lille du end synes den er, Gud kan vende den til et mægtigt arbejde, som du kommer til at gøre på hans vegne. Vores største gave til Gud er nemlig vores overgivelse. Ud fra vores overgivelse til Gud åbner døre sig. Ved overgivelse kommer vi til at bringe frelse og helbredelse.
Du kan f.eks. starte dagen med at sige til dig selv: – ”Gud er det eneste mål, jeg har i dag.” Der er mange, der sætter sig mål. Man fokuserer på et ønsket resultat. Man planlægger ud fra sine egne tanker og forestillinger. Ofte glemmer man at bede om Guds vilje. Man bygger på sin egen vilje. Men det er faktisk blot en ego-centreret måde at få Gud, verden og vores med-mennesker til at gøre det, vi vil have dem til at gøre.
Vi fokuserer på et bestemt resultat, og så giver vi vores indkøbsseddel til Gud og fortæller ham, hvad han skal gøre for os. Det kalder vi så for det meste for bøn, og så ønsker vi, at mirakler skal ske.
Men mirakler sker, når vi spørger Gud, hvad vi kan gøre for ham. Når vores ønske er at give i stedet for at få. Vores parathed til at give leder Gud, ja, hele skabelsesværket, ja, hele universet til at give til os.
Vi mennesker, når vi er åndeligt umodne, vi ved ikke, hvad der vil give os fred og gøre os tilfredse. Vi tror bare, at vi ved det. Vi har nok alle prøvet at få ting, som vi troede ville gøre os lykkelige. Men som alligevel ikke gjorde det.
Men hvis vi ønsker at være lykkelige og se mirakler ske i vores liv, så skal vi gøre Gud til vores mål og sprede hans fred og lys, som er Kristus, til verden og til vores medmennesker. Du behøver endda ikke at fortælle Gud, hvordan det skal gå til. Giv slip på din plan og ide og overlad det til Gud. Problemet er nemlig, at når du giver din indkøbsseddel til Gud, når du beder om, at din plan og din vilje må ske, så kan du faktisk bede om noget godt, hvor Guds plan og vilje var at give dig noget fantastisk.
Det er nok ofte mangel på tillid, der ligger bag vores behov for at fortælle Gud, hvordan han skal gøre os lykkelige og tilfredse. Vi er bange for at overlade tingene i Guds hænder, for vi ved ikke, hvad han kan finde på. Mange mennesker slås med hinanden for at nå toppen. Det kan endda også forekomme i kristne menigheder, heldigvis ganske vist sjældent.
Vi indser ikke, at når vi spreder kærlighed, så klatrer vi naturligt.
Bønnen: – ”Lad Guds vilje ske med mig” – er faktisk det samme som at bede: – ”Lad mig blive til det, som jeg er bestemt til af Gud og til det, som er det eneste rigtige for mig.”
Med hensyn til det, du skriver om dine besøg hos psykologen, da vil jeg sige, at der findes en del i vor moderne tids psykologi, som er skrøbeligt. Hvorfor?
Jo, fordi vores helbredelse i sidste ende er baseret på vores egne anstrengelser. Psykologen gør sit arbejde og gør som regel et godt arbejde. Ingen tvivl om det. Men, som du også har oplevet det: du magter ikke at holde fast i psykologens anvisninger.
I det hele taget tror jeg godt, man kan sige, at vi mennesker kæmper og anstrenger os alt for meget. Vi stresser os selv, fordi vi tror, vi er nødt til det. Det sker også blandt kristne.
Men overgivelsens vej er at lade Gud være pottemageren og os selv være leret. Vi ved ikke altid, hvorfor Helligånden leder, som han gør. Vi søger at kontrollere, og det forstyrrer. Vi behøver ikke at tilføje noget som helst til Guds plan. Gør vi det alligevel, bringer det forstyrrelse.
Nu vil jeg gerne til slut sige noget til dig, når du skriver, at du gerne vil opleve Helligåndens liv noget mere. Overgivelse til Gud og til hans plan for dit liv er det vigtigste. Det er nøglen til Helligåndens liv og kraft.
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov!
Allerførst mange tak for din forbøn. Den hjælper!
Derfor beder jeg dig nu igen bede for mig og salve min salvedug.
Mange hilsener
H.R.

Min oplevelse:
Kære Orla
Da jeg fik salvedugen til min smertende og dårlige ryg, hjalp den mig med det samme. Så jeg tror på hjælpen fra det Høje og takker mange gange for den, og jeg takker Jesus for, at han hører bøn og hjælper os.
Kærlige hilsener
A.O.

Min oplevelse:
Kære Orla
Tak for salvedugen. Den har hjulpet mig.
Hjerteligst fra
Farum


Artiklen fortsætter efter annoncen: