Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Intet sker

Kære Orla Lindskov
Jeg har aldrig syntes, at mit liv har været let. Jeg har bedt Gud om hjælp til mange ting. Jeg har endda bedt meget konkret om forskellige forhold. Jeg har bedt meget detaljeret, bl.a. om min egen helbredelse. Men det er, som om intet er sket. Det er næsten til at blive vred og frustreret over. Så tænker jeg så mange tanker, som intet har med Bibelen at gøre. Jeg tænker også negative tanker om min mand og mine forældre. Også om mine naboer, selv om jeg faktisk ikke kender dem ret godt. Jeg tænker på, at min mand, mine forældre, ja, endda naboerne er skyld i, at jeg har det så dårligt. Det er heller ikke ren fantasi, for jeg har mange konkrete eksempler på, at jeg er blevet uretfærdigt behandlet af dem. Nå, det var bare et hjertesuk. Jeg havde brug for at få det ud af kroppen.
Venlig hilsen
En frustreret kvinde

Svar 1:

Du vil føle en indre fred

Kære frustrerede kvinde
Vi kan gøre mange nyttesløse ting i vores liv. Men én ting, der aldrig er nyttesløs, er at påkalde Gud og bede ham om hjælp. Hjælpen kommer måske ikke i den form, vi forventede eller troede. Men den vil komme i tidens fylde, som vi siger, eller sagt på en anden måde: – i Guds time.
Du vil ofte kunne genkende Guds svars ankomst på, hvordan du har det. På trods af alt vil du føle fred. Mange syge, der blev bedt for, oplevede ikke fysisk helbredelse som det første. Men de fortalte, at de fik en indre fred.
Med hensyn til de tanker du tænker, som ikke har med Bibelen at gøre, vil jeg sige dette: Vores tanker er, helt fra vi var børn, blevet forurenet med verdslige tanker, som for det meste er negative måder at tænke på. Det er noget, der gælder os alle. Men hvad er vores livs mål?
Det er at leve i verden, men ikke være af verden. Sagt på en anden måde: – Det er at leve her på jorden og tænke Himlens tanker. Der er faktisk kun et drama i gang i vores liv: – vandringen bort fra Gud og vores vandring tilbage til ham.
I ethvert forhold til et andet menneske udtrykker vi enten frygt eller kærlighed. Når vi udtrykker kærlighed, lærer vi os selv, at vi er elskelige. Når vi udtrykker frygt eller negativitet, lærer vi os selvfordømmelse, og vi gør os selv mere bange for livet.
Hvis du velsigner et andet menneske, vil velsignelsen altid komme tilbage til dig selv. Hvis du vælger at lægge skyld på andre mennesker, vil du altid ende med at føle dig mere skyldig selv. Når du fokuserer på de andres skyld, går dit eget selvhad dybere ind i din egen psyke og ind i din krop. Det modvirker faktisk psykisk og fysisk helbredelse. Hvis du fokuserer på de andres uskyld, så befrier du dig selv og helbreder dig selv. Opsøg ikke fejlene hos de andre. Det kan godt være, at de andre har behandlet dig ukærligt og uretfærdigt. Men det, der får mennesker til at handle uretfærdigt, ukærligt og ondt, er deres indre sårethed. Tilgivelse er en bevidst beslutning om at fokusere på kærligheden og give slip på resten. Det kan være svært. Det kan være en kamp. Men Helligånden vil hjælpe os, når vi beder ham om det i Jesu Kristi navn. Vi beder ham om at befri os fra vores tilbøjelighed til at dømme. Vi beder ham om at vise os de andres uskyld, det er nemlig vejen til at se uskylden hos os selv. En sådan proces rummer megen helbredelse, også fysisk. Jeg håber inderligt, at det, jeg har skrevet til dig, vil hjælpe dig nærmere til Gud.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Lidt nederlag

Kære Orla Lindskov
Så er vi ved mit problem: Allerede for et år siden fik jeg tilskyndelse til at intensivere min forbøn for min mand ved at prøve at faste. Jeg er ikke opvokset med denne skik, men gennem læsning er jeg blevet bevidst om betydningen af dette hjælpemiddel.
Jeg har prøvet at praktisere faste hver dag undtagen søndag, også sammen med andre, ved at afstå fra søde sager og skære ned på mit kaffeforbrug. Men jeg har lidt nederlag. Hvad mener du om det?
Og vil du bede om, at jeg må få styrke til at gennemføre det, hvis jeg skal?
På forhånd tak for hjælpen.
Kærlig hilsen En Forbeder

P.S.
Selv er jeg meget slank, og det søde består kun af lidt chokolade, men alligevel er det nok ingen undskyldning for at undlade at bringe dette lille offer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar 2:

Jesus underviste om fasten

Kære Forbeder
Jeg ved, at der er mange fortolkninger af, hvad faste er. Nogle faster f.eks. ved at undlade at se fjernsyn. Du prøver at praktisere faste ved at afstå fra søde sager og ved at skære ned på dit kaffeforbrug. Men ikke om søndagen.
Principielt vil jeg hertil sige, at ethvert offer, man bringer for andre, er noget godt. Din form for faste er den måde, på hvilken du efterfølger Jesus. Faste fra kaffe og chokolade har jeg ikke hørt om før. Men det er da en mulighed, og jeg ved, at det at afstå fra disse nydelsesmidler kan være et stort offer for mange.
Men hvis vi ser på fasten, som den er beskrevet i Bibelen, så kommer vi ikke uden om, at Bibelen lægger hovedvægten på den såkaldte mad-faste. Det er fasten, hvor man afstår fra at spise fast føde; men hvor man så til gengæld helst skal drikke rigeligt med væske, hovedsageligt vand. Det var den form for faste, Israels profeter praktiserede. Det var den form for faste, Jesus gennemgik de 40 dage ude i ørkenen. Det var den form for faste, Paulus og den første menighed praktiserede.
Du skriver, at du gennem læsning er blevet bevidst om fastens betydning.
Ja, i Bibelen er der faktisk rigtig mange steder, hvor fastens betydning understreges. Faste er en gammel, bibelsk sandhed. Men det er en sandhed, der har lever bortgemt.
Mange har i tidernes løb reageret mod denne sandhed, og fordi undervisningen om fasten har været mangelfuld, er der opstået mange misforståelser. Nogle har ment, at faste handlede om farisærisme og lov-trældom. Men det, vi her ikke må glemme, er, at Jesus selv underviste om fasten. Læs f.eks. Mattæusevangeliet kap. 6, vers 16-18 og Markusevangelietk kap. 9, vers 14-29. I det sidst anførte afsnit handler det om helbredelsen af drengen med den urene ånd. Her siger Jesus med rene ord, at i visse tilfælde er faste helt nødvendig for at overvinde det onde.
Du skal ikke lade dig slå ud af, at du har lidt nederlag i dine faste-forsøg. Hvis du holder fast i dit fortsæt om at faste, så tror jeg, at Helligånden vil komme dig til hjælp i din magtesløshed.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla
Tak for to dejlige eftermiddagsmøder i Guds og i dit nærvær. Som hver gang skete der noget vidunderligt for mig. Ingen smerter mere, og jeg har haft en energi af den anden verden lige siden. Det betyder meget for mig, og du kan tro, jeg værdsætter, når jeg kan svinge benene ud af sengen om morgenen uden de mindste smerter. Jeg håber og beder til, at det vil holde denne gang.
Kærlig hilsen
En taknemmelig kvinde


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg har fortalt min datter om dig og om, hvad Gud gør igennem dig, – selv har jeg oplevet Guds indgriben sidst du var i Middelfart, hvor du bad for mig, fordi jeg havde smerter i mine knæ. Allerede dagen efter holdt jeg op med medicin og har ikke siden haft brug for det.
Mange hilsener fra En Mor