Russisk lovforslag truer religiøse organisationer

I alt 56 religiøse organisationer kan ifølge det russiske justitsministerium nedlægges.Helt uventet har det russiske justitsministerium publiceret en oversigt over 56 religiøse organisationer, der ifølge et lovforslag kan nedlægges.

Den kristne advokat Anatoly Pchelintsev tvivler på, at lovforslaget bliver gennemført.

Der er tale om både trosretninger, humanitære organisationer og ortodokse grupper.
Mere end halvdelen af organisationerne er protestantiske, ligesom den katolske bistandsorganisation Caritas og bevægelser som Ungdom med Opgave og den russiske filial af Billy Graham Evangelistic Association nævnes.
Også frikirkelige, jødiske og muslimske samfund er opført.
Foreløbigt vækker forslaget ikke stor bekymring hos danske kendere af kirkelige forhold i Rusland. Samtidig er man dog bevidst om russiske lovgiveres uforudsigelighed.
– I Rusland ændrer ting sig jo fra dag til dag. Der bliver stillet forslag, der aldrig bliver til noget. Ligesom der sker ting, der ikke altid er stillet lovforslag om, lyder en vurdering.

Løfte om forsvar

Også advokaten Anatoly Pchelintsev fra Slavic Centre for Law and Justice (SCLJ) maner til besindighed.
I en kommentar til forslaget hæfter han sig ved, at justitsministeriet endnu ikke formelt har udstedt krav om likvidation af organisationerne.
Samtidig betvivler han, at de ansvarlige embedsmænd er klar over, hvilke komplicerede internationale forgreninger deres dekret kan føre til.
Såfremt forslaget bliver til lovtekst, lover Anatoly Pchelintsev dog at forsvare de troendes rettigheder.
SCLJ har i 15 år haft stor succes med at bistå kristne organisationer over for det russiske retssystem.
I juni fik SCLJ således omstødt en retskendelse mod en Metodistmenighed i byen Smolensk. SCLJ har også vundet en retssag for Frelsens Hær ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. En afgørelse, der sikrede Frelsens Hærs ret til at arbejde i Rusland.