Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Bange for at blive afvist

Kære Orla Lindskov
Ja, når du får dette brev, er vi trådt ind i det nye år, og jeg håber sandelig, at det nye år bliver bedre og anderledes end året, der gik. På grund af sygdom og andre uheldige hændelser fik jeg en fornemmelse af, at jeg var adskilt fra Gud og fra andre mennesker.
Jeg tænker meget over den skyld, der hænger over mig fra fortiden, fordi jeg brød mit ægteskab eller snarere brød ud fra mit ægteskab. Grunden til, at jeg gjorde det, var, at min mand sagde, at han ikke elskede mig mere. Men han ville godt blive boende sammen med mig.
Jeg er kristen og ville så gerne være noget for andre og give andre noget. Men jeg frygter for, at jeg ikke slår til. Jeg synes, at omstændighederne i mit liv har været mig imod. Men derfor beder jeg også nu om, at Gud vil forandre mit liv og omstændighederne omkring mit liv. Jeg synes, at jeg trænger til en ny chance og nye muligheder. Mit liv har været meget hektisk, så jeg synes, at jeg fortjener lidt fred.
Jeg er en kvinde på 42, og måske lidt for kraftig. Jeg kan godt lide at spise. Jeg tror ikke, at jeg er særlig smart eller ser særligt godt ud. Det er nok også en hindring for mig i forhold til andre mennesker.
Nogle gange, når jeg tænker på mit liv og min fortid, så tør jeg næsten ikke bede Gud om hjælp. Jeg er nok bange for at blive afvist og få at vide, at han heller ikke elsker mig. Ligesom min mand sagde det. Bare tanken om afvisning kan få mig til at føle mig fuldstændig sindssyg.
Jeg havde brug for at fortælle dig disse ting. Mon du vil svare mig?
De venligste hilsener
Den Frygtsomme.

Svar 1:

Giv slip på din fortid

Kære Frygtsomme
Formålet med vores liv er at skænke liv til det bedste, som vi har inden i os. Det bedste inden i os er det, Jesus kalder vores talenter. Dem har du også i dig. Men det er, som om du sover og har en forestilling, der handler om, at du er adskilt fra Gud og fra andre mennesker og har skyld. Du skal vågne op fra den forestilling og blive forløst fra din fortid.
Det er kun igennem din egen personlige opvågnen, at du kan vække andre. Du kan ikke give noget til andre, som du ikke selv har.
Uanset hvor eller hvilken situation vi befinder os i, så vil Helligånden bruge situationen til at undervise os i Guds kærlighed og til at befri os fra frygt. Det er i virkeligheden aldrig omstændighederne, som må forandres. Det er os mennesker, der må forandres. Når det sker, så forandrer omstændighederne omkring vores liv sig stille og roligt. Din bøn skal derfor ikke være, at Gud skal forandre dit liv. Men snarere, at han skal forandre dig.
Det er det største mirakel og i sidste ende det eneste: – at du tror på Evangeliets befriende budskab.
Sommetider er det kun i tilbageblik, vi kan se, at Gud gav os en ny chance, men vi var så optaget af fortiden, at vi gik glip af muligheden for noget nyt her og nu.
Indtil du er helbredt for din frygt og dine angstfulde tanker, vil du vende enhver god situation til det samme pinefulde drama, som du har oplevet mange gange tidligere.
Når du skriver, at dit liv har været hektisk, da skal du vide, at hvis vi er hektiske, så vil vores liv blive hektisk. Hvis vi er fredfyldte, så vil vores liv blive fredfyldt. Alt, hvad vi gør, bærer præg af den sindsstemning, som vi gør det med. Vores indre og vores tanker bestemmer, hvad vi kommer til at opleve i vores liv.
Du skriver, at du nok er lidt for kraftig nu og taler om, at det skulle være en hindring i forhold til andre mennesker. Men det betyder faktisk ikke noget, hvem du er eller hvor kraftig, du er, eller hvordan din fortid har været. Det eneste, der betyder noget, er, at du er villig til at lade Gud fylde dig med sin kærlighed.
Vores tro på Gud og vores parathed til at tage imod Guds kærlighed giver os en mirakuløs kraft.
Gud er kærlighed, siger apostlen Johannes, og Gud ønsker ikke at være adskilt fra os.
Når vi mennesker føler os fortabte, sindssyge, fysisk syge eller bange, da er det, vi skal bede Gud om hjælp.
Ved Guds kærligheds mirakuløse kraft kan du give slip på din fortids historie og begynde forfra. En ny begyndelse er mulig. Et nyt liv der ikke ligner fortiden. Sådan taler Guds løfter til dig i Bibelen, ja, sådan taler Guds løfter til os alle. Guds fred kommer til os, når vi tager imod løfterne med taknemmelighed.
Orla Lindskov.

Spørgsmål 2:

Gælder ikke for mig

Kære Orla Lindskov
Nu da julen er overstået, skriver jeg dette lille hjertesuk til dig. Inden jul gav jeg i min bøn Gud en ønskeseddel. Jeg skrev til ham, at gaven, jeg ønskede fra ham, var at blive rask. Den gave fik jeg ikke. Jeg synes i det hele taget ikke, at jeg får ret meget af det, jeg beder Gud om. Alt i alt synes jeg ikke, at jeg får ret meget af det, jeg ønsker mig her i livet, hverken fra venner eller fra familien. Den med ”Hvad du ønsker, skal du få” – den synes ikke at gælde for mig. Hvad tror du, det er, der blokerer?
En kvinde ved navn M.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når vi ikke giver, kan vi ikke modtage

Kære Kvinde ved navn M.
I dit brev bruger du igen og igen ordet : – at få. Til det vil jeg sige:
Gud giver til os konstant og uophørligt. Men ofte er vi mennesker et sted, hvor vi ikke kan tage imod.
Når vi vender vores fokus fra kun at få til også at give, så kan Guds gaver på næsten mirakuløs vis strømme ind i vores liv. Ifølge Jesus er det at give og at modtage nemlig bygget ind i livets åndelige rytme. Og læg mærke til, hvad der kommer først. Jesus siger: ”Giv, og der skal gives jer.”
Når vi ikke giver, vil der også altid være problemer med at modtage. Nogle mennesker er mere gavmilde end andre. Jeg synes at have lagt mærke til, at gavmilde mennesker som regel er glade mennesker.
Sommetider kan en gave fra Gud komme til os i en mærkelig indpakning. Men hvis vi i alle livets situationer træner vores sind til at spørge: – ”Hvad er gaven til mig her i denne situation?” – Så står vi ikke længere blot foran Guds kilde, så begynder vi at drikke af det levende vand.
Med hensyn til helbredelsen som ikke kom ved juletid, prøv da at spørge: – ”Hvad vil Gud lære mig igennem det?
Spørger du på den måde, så åbner dit hjerte sig for Gud, og hans kærlighed vil strømme til dig. Og at modtage Guds kærlighed ind i vores hjerter det er vores største behov som mennesker. At modtage Guds kærlighed, som den skænkes os i forsoningen, det er livets helbredelse. Kun det kan gøre os mere kærlige, mere elskelige og mere givende.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Vores oplevelse:

Tak for salvedugen

Kære Orla Lindskov
Som det første vil jeg sammen med min mand takke for vore salveduge, som du har bedt over, og som du sammen med din kærlige hilsen sendte til os straks, du fik vores anmodning. Som min mand allerede har skrevet til dig ligger de til stadighed under vores hovedpuder og virker velsignelse til blivende helbredelse.
Kærlig hilsen
J.K.


Artiklen fortsætter efter annoncen: