Professor ved Oxford Universitet: – Børn fødes med tro på Gud

Ny forskning viser, at gudstro ikke blot er et resultat af oplæring, indoktrinering i hjemmet eller en given kultur. Den er derimod medfødt.Det trak avisoverskrifter i England, da professor ved Oxford Universitet Justin Barrett i sidste uge hævdede, at børn er troende fra fødslen.

– Selv hvis vi efterlader en flok børn på en øde ø, er jeg overbevist om, at de vil tro på Gud, siger Justin Barrett.

I flere større aviser og på BBC Today fremlagde Justin Barrett sin research, der entydigt konkluderer, at børn i udgangspunktet fødes med en gudstro.
Justin Barrett, der er professor på Institut for Kognitiv og Evolutionær Antropologi ved Oxford Universitet, mener, at børn fra fødslen er gudstroende. Mens arv og miljø er afgørende for, hvilken ”gud”, de tror på.
Til gengæld er ateisme ifølge professoren en tillært overbevisning.

Disponeret for skabelsestro

Til The Daily Telegraph tilføjer han, at børn vil være tilbøjelige til at tro på en guddommelig skabelse, hvorimod udviklingslæren forekommer unaturlig i børns hjerner.
Til The Guadian bemærker Justin Barrett, at troende kan betragte undersøgelsens resultat både som et angreb og et forsvar.
– At troen kommer så naturligt til børn, kan naturligvis anskues som udtryk for, at troen er barnagtig, men kan også betragtes som et udtryk for, at Gud har plantet et frø af tro hos børn.

Solid forskning

Justin Barrett understreger, at der ligger 10 års solid forskning bag den opsigtsvækkende konklusion.
– Antropologer har påvist, at selv i kulturer, hvor børn hindres i at få religiøs kundskab, tror børn på Gud, forklarer han og uddyber:
– Der er dokumentation for, at selv børn i fireårsalderen begriber, at selvom meget i den fysiske verden er menneskeskabt, forholder det sig anderledes med naturen.

Troen får retning ved information

Ikke overraskende er Justin Barretts udtalelser blevet modsagt.
Til de skeptiske hører blandt andre professor i biologi ved Londons Universitet Lewis Wolpert, der dog anerkender, at de fleste kulturer forholder sig til en form for gudstro, ligesom mange trosopfattelser eksisterer i moderne samfund.
De to professorer var desuden enige om, at børn ikke fødes med en bestemt gudsopfattelse. Den forudsætter informationer fra deres forældre og omgivelser.
De samme omgivelser, der i givet fald kan formidle en afvisning af Guds eksistens.

Børn på en øde ø vil tro

I en radiodebat mellem de to fastholdt Justin Barrett dog sin påstand.
– Selv hvis vi efterlader en flok børn på en øde ø, er jeg overbevist om, at de vil tro på Gud, erklærede Oxfordprofessoren.
Foruden den massive eksponering i mediernes spalter og sendeflader fremlagde Justin Barrett også i sidste uge undersøgelsens psykologiske eksperimenter på børn i alle aldre for forskere på universitetet i Cambridge.

Justin Barrett:
Professor på Institut for Kognetiv og Evolutionær antropologi ved Oxford Universitet. En af pionererne i udforskningen af den kognitive basis for religion. Især med spørgsmålet om, hvorfor mennesker i alle kulturer er gudstroende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Læsere, der ønsker svar på spørgsmål om videnskab, skabelse og intelligent design, kan skrive til cand. scient. Kristian Bánkuti Østergaard, biolog og næstformand for tidsskriftet Origo. Svarene bringes her i Udfordringen. Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk