40.000 unge til Taizé i Bruxelles

Europas unge kristne fejrede nytår med workshops, bøn og meditativ gudstjeneste i Bruxelles.Fra fredag til mandag i sidste uge krydsede 40.000 unge europæere både kulturelle og kirkelige skel i Bruxelles.Flest deltagere – omkring 10.000 – kom fra værtslandet Belgien. Og i den europæiske hovedstad åbnede lokale kirker og utallige hjem dørene for flokken af unge.
Danmark var repræsenteret af otte deltagere, der i lighed med unge fra hele Europa havde pakket ranslen for at fejre nytåret med foldede hænder og tro på fremtiden.
”To build the Europe of trust” lød overskriften på den store Taizé-event, der har mobiliseret unge til kristen enhed i 31 år.

Stilhed og samvær

Foruden workshops og samlinger i de lokale kirker blev samhørigheden særlig markant ved bønnemøderne i det gigantiske konference-center Bruxelles Expo, hvor deltagerne både spiste og fandt åndelig føde sammen.
På spørgsmålet om, hvad der får unge til at fejre nytåret med refleksion, bøn og meditativ gudstjeneste frem for fest, farver og fyrværkeri, svarer en af arrangørerne, Dulce Moleiro fra Portugal, at taizé-eventen appellerer til unge, hvis liv er rigelig kaotisk til dagligt.
– Her søger de stilhed og samvær som modvægt til en dagligdag, der ofte er ret hektisk og opsplittet, siger hun.

Unge er ikke fastlåste

Dulce Moleiro forklarer, at taizé med sin enkle form og vægt på det økumeniske i stigende grad tiltaler unge.
Ligesom mange unge i tidens løb har søgt det økumeniske taizé-fællesskab i den lille franske by af samme navn.
– De unge er ikke så fastlåste og frygtsomme i forhold til kirkelige skel såsom katolikker og protestanter, smiler hun.
Med sloganet ”To build the Europe of trust” håber arrangørerne da også, at de unge kristne vil vægte enheden i en stadigt mere fragtmenteret verden. Også i forholdet mellem kirker.
– Vi vil gerne styrke tilliden i en verden præget af mistillid, konkluderer Dulce Moleiro.

Med 40.000 unge kristne fra hele Europa på ét sted var der lagt op til det helt rigtige mix af nye venskaber og åndeligt fællesskab.
Gud og verden

Efter en kort ”seance” med Udfordringen forsvandt den unge portugiser sammen med en sværm af unge ind i Sct. Michael katedralen til workshoppen ”A new compas”. En samling, hvor deltagerne reflekterede over sondringen mellem at søge Gud uden samtidig at flygte fra verden.
Et udgangspunkt, der prægede de øvrige samlinger.
Ud over åndelige emner bød de daglige workshops således på både sang, musik og samtaler om emner så store som finanskrisen, globaliseringen og det europæiske unions-fællesskab.
Sidstnævnte fulgt til dørs med visit af Den Europæiske Unions vicepræsident, Jacques Barrot.
Trods store emner og tilstedeværelsen af store mænd var den største dimension for de unge dog mødet med hinanden – og den aldrig verdensfjerne Gud.