Skriv til Suh

Har du et problem så skriv til:
Psykolog Suh B. Jacobsen
Nordgårsvej 109
4030 Tune
eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Jeg bekymrer mig meget om mange ting

Hej Suh
Jeg er en pige på 18 år, jeg fungerer godt i skole og fritid, har altid haft en god selvtillid.
Jeg har dog ikke en så stor omgangskreds, bl.a. fordi jeg ikke er så god til at holde kontakten ved lige med venner. Jeg er den indadvendte type, indtil jeg begynder at kende folk godt. Jeg er adopteret, blev født på et hospital, kom derefter på et børnehjem, hvor jeg var i 1½ år, indtil jeg kom til Danmark.
Mit problem er, at jeg bekymrer mig for meget, måske fordi jeg prøver at ”kontrollere” – vil gerne undgå situationer, hvor jeg er magtesløs/utilstrækkelig. Bekymringerne handler overordnet ”kun” om noget/nogle, som er tæt på mig og mest om noget, som er sket før.
– Tanken om at blive overladt til mig selv/droppet gør mig bange. (Der var engang en fyr, jeg kendte godt, som droppede mig, og vi snakkede ikke sammen i 3 år).
– Tanken om at nogle bliver syge. (Der har engang været kræft i familien).
Når bekymringerne bliver for store, plejer jeg at bede til Gud, skrive dem ned på papir og evt. løbe en tur. Det virker meget forløsende på mig.
De fleste ved godt, jeg bekymrer mig meget, men det er faktisk kun Gud og så dig, jeg har snakket om det med.
Jeg vil være glad for, hvis du vil prøve at give mig nogle flere forklaringer på, hvorfor jeg bekymrer mig så meget? Og hvad kan jeg gøre for at kvitte dem?
Hilsen en som har brug for lidt råd

Kære Dig, der har brug for lidt råd
Du har ganske ret i, at tendensen til at bekymre sig ofte hænger sammen med et behov for kontrol. Ved at ”forudse” farer eller ulemper oplever man, at man kan forebygge eller tage højde for dem og derved ”sikre” sig. Kontrol og forudsigelighed er nemlig af afgørende betydning for os, og forsøg viser, at ubehagelige ting tackles i langt bedre grad, når man blot kan forudse, at de kommer. Samme forsøg viser, at hvis forudsigelighed ikke er til stede, det vi kender som ”magtesløshed”, afføder det stor angst og stress hos både mennesker og dyr. Så et behov for kontrol er til en vis grad naturligt. Belastende og usundt bliver det dog, hvis man helt mister evnen og modet til at være spontan eller til at håndtere de overraskende situationer, som man ikke undgår, uanset hvor meget man prøver. Prøv derfor at fjerne dit fokus lidt fra kontrollen og tænk over, hvad netop du har brug for for at blive bedre til at håndtere det uforudsigelige. Er der nogen evner, egenskaber, du skal have fremelsket/opøvet? Er der nogen praktiske foranstaltninger, du kan sørge for, som giver dig mere ro (en detaljeret nødplan, en ven, du altid må ringe til)? Osv.
Jo mere du forholder dig til din angst for det uforudsigelige, finder ud af hvad det handler om og derefter sørger for at være klædt bedre på til at håndtere det, jo mere kan du slippe din trang til at kontrollere. Foruden det har du en ekstra dimension at forholde dig til. Du er nemlig adopteret, og det vil rent følelsesmæssigt sige, at du har mistet vitalt mindst 2 gange: da du blev forladt af din biologiske mor, og da du mistede dine omsorgspersoner gennem dit første 1½ år. Disse begivenheder er lagret i din krop, men i så tidlig en alder, at du ikke bevidst kan fremkalde minderne om det. Men det kan have den betydning for dig, at du er meget mere sårbar end de fleste i forhold til tab og svigt. Når du oplever noget, der har med disse emner at gøre, kan det – udover de nutidige reaktioner på det – også samtidig genaktivere nogle fortidige følelser af sorg og angst. Da disse følelser er opstået før etableringen af dit sprog og i et meget tidligt stadie af din kognitive udvikling, kan de være vanskelige at få bearbejdet og derfor meget svære at rumme. Det kunne forklare, hvorfor du mest oplever bekymringerne i forbindelse med nogen/noget, som er tæt på dig – og at du ofte ”sidder fast” i ting, der tidligere er sket. At du snakker med Gud om det eller skriver dine tanker og angst ned er en alle tiders måde at håndtere det på. Det handler nemlig i høj grad om at lade dine følelser få lov at blive udtrykt, for det er forløsende i sig selv, som du også oplever. Så bliv ved med det. Jeg tror også, at du vil have godt af at have mindst én fortrolig, du kan snakke om disse ting med, også selvom det måske er lidt grænseoverskridende for dig. Vi har nemlig alle brug for nogen at snakke med, læsse af på og blive trøstet/opmuntret af.
Jeg vil også opfordre dig til at komme i gang med at pleje dine venskaber mere, for det kunne lyde som om, at netop du har brug for solide, nære og trygge relationer. Dette har du selv en indflydelse på, og kan være med til at give dig en følelse af kontrol – på den gode måde!
Hilsen Suh

Hvor kan jeg få hjælp og rådgivning?

Kære Suh
Mange tak for dit svar og for dine ord omkring mit juledilemma! Dine betragtninger og ord stadfæstede lidt mine egne tanker og holdninger, som jeg egentlig havde indeni, men som jeg har så utrolig svært ved at turde stole på kan være rigtige! Så endnu en gang rigtig mange tak!
Jeg tillader mig lige at spørge om noget mere. Jeg har flere gange ønsket at få hjælp til de vedvarende fortidsproblemer (har en del sorg og sår), som jeg desværre stadigvæk synes at have. Mit spørgsmål er, om det overhovedet er muligt at få professionel hjælp (rådgivning eller psykologhjælp) uden at det koster en formue. Jeg har talt med min læge, der er af den mening, at jeg ikke kan få hjælp med en henvisning. Har du evt. et godt råd, eller ved du, hvor man evt. kan få hjælp til sjælelige problemer (mere end åndelige) som kristen?
Mange hilsner B

Kære B
Tak for din tilbagemelding.
Ja, det kan desværre være lidt dyrt at gå i et længerevarende psykologisk forløb, hvis man ikke kan få en henvisning fra sin læge. Hvis du allerede har konsulteret din læge omkring det, er der nok ikke så meget mere at gøre ad den vej, men nogle gange vil lægerne gerne hjælpe med at få den pågældende livs-situation til at ”passe ind” i en af kategorierne for en henvisning. F.eks. er der en kategori, der berettiger til henvisning, som har at gøre med vold, og strengt taget kan f.eks. mobning eller grov manipulation ses som en form for overgreb, som altså derfor evt. kan give en henvisning i forhold til denne kategori. Men det kræver som sagt, at din egen læge er villig til at lægge hovedet lidt i blød på dine vegne og kigge lidt grundigere på din situation for at se, om der er noget, der berettiger til en henvisning alligevel.
Der er også nogle, der får et terapeutisk forløb betalt eller i hvert fald får tilskud til det af deres arbejdsgiver – enten fordi arbejdet har en slags sygesikringsordning, eller fordi de får det som ”supervision” eller ”coaching”. Arbejdspladsen kan have en egen interesse i at støtte medarbejdere i et sådan forløb, da den ofte er berørt af, hvis medarbejderne har det skidt i form af nedsat arbejdsevne, sygemeldinger osv.
En anden mulighed er også, at dit private forsikringsselskab evt. giver tilskud til psykologhjælp. Og hvis du er medlem af visse grupper af Sygesikringen Danmark, er der her også nogle gange mulighed for et tilskud.
Jeg har også fundet et link til dig ang. gratis psykolog-hjælp, ganske vist i Kbh., men jeg tænkte, at du evt. kunne henvende dig til dem og høre om de kender til noget tilsvarende i dit område:
http://www.sr-bistand.dk/psykologisk_raadgivning.asp
Endelig kan du også kontakte et studiested, hvor der uddannes psykologer eller psykoterapeuter, og som derfor – som et led i deres uddannelse – ofte tilbyder billige konsultationer. Det terapeutiske arbejde foregår her som regel altid under tæt supervision af erfarne psykologer/terapeuter, så det kunne også være en løsning.
De fleste af de muligheder, jeg her har ridset op, tager ikke decideret udgangspunkt i, at det er kristne rådgivere. Hvis du specifikt vil have en kristen psykolog/terapeut, må du i gang med at forhøre dig eller lede på nettet. Kig f.eks. på Selskab for Kristne Psykologers hjemmeside, jeg ved, der er en oversigt over medlemmer, der tilbyder terapi dér.
Hilsen Suh

Hotline til Suh
På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69.
Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen.
Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårsvej 109,
4030 Tune, eller mail til:
Suh@Udfordringen.dk