Asylbørn t il fastelavnsfest

Flygtningebørnene fra Sandholmlejren deltager igen i festlighederne, når børne-foreningen Katsj fejrer fastelavn i Københavns Kulturcenter. Dansk Flygtningehjælp bifalder initiativet.Tøndeslagning, udklædning og kattekongekåring er fjernt fra de flygtningebørn, der må leve i et af de danske asylcentre.
Derfor har børneforeningen Katsj for andet år i træk inviteret Sandholmslejrens børn til at deltage i fastelavnsfejringen i Københavns Kulturcenter i yderkanten af Nørrebro.
Fastelavnsfesten foregår søndag d. 22. februar og vil ikke indeholde kristen forkyndelse.
Ikke overraskende tager Sandholmlejren godt i mod invitationen. Og også hos Dansk Flygtningehjælp får initiativet ros:
– Flygtningebørn, der lever lange perioder i asylcentre, har meget brug for at komme ud af centeret og ”være børn” sammen med jævnaldrende danske børn, siger generalsekretær Andreas Kamm.
sl